Poslovi sa stanovništvom


Elektronsko bankarstvo

Uštedite Vaše vreme i koristite usluge elektronskog bankarstva Crédit Agricole Srbija!

Ne postoje troškovi mesečnog održavanja.

Banka Vam nudi tri rešenja:

1. ASSECO (Pexim) WEB 2.0

2. Halcom

3. leBANKmobile (m-Bank)

 

Dodatne usluge e-banka

  • e-mail kanal - mogućnost dobijanja izvoda, priliva, stanja računa. (Potpisivanjem dokumentacije u filijali Banke)
  • SMS kanal - poruke pri prilivu, generisanom izvodu, stanje računa. (Potpisivanjem dokumentacije u filijali Banke)
  • IVR usluga - mogućnost korišćenja govornog automata. (besplatno, preuzimanjem PIN koda za pristup govornom automatu)
Kontakt centar: 0700 700 500    |    Info e-mail    |    Prigovori
© Credit Agricole Srbija AD Novi Sad, 2015