Kontakt telefon tel. 011 3305 930

CA Leasing postaje Raiffeisen Leasing

Raiffeisen banka a.d. Beograd je dana 1. aprila 2022. godine postala vlasnik Crédit Agricole banke Srbija a.d. Novi Sad i društva CA Leasing Srbija d.o.o Beograd.

U cilju vlasničke i pravne konsolidacije i unapređenja kvaliteta usluga, društvo Raiffeisen Leasing d.o.o. Beograd će dana 30.09.2022. godine pripojiti društvo CA Leasing, koje će prestati da postoji.

Za klijente CA Leasing-a, proces promene vlasništva i njegovog pripajanja Raiffeisen Leasing-u ne donosi bilo kakvu promenu u vezi sa ugovorenim uslovima, kao i njihovim pravima i obavezama.

To znači da svi ugovori o lizingu potpisani sa društvom CA Leasing ostaju na snazi bez ikakvih izmena i promene uslova.

O svim eventualnim tehničkim promenama u vezi sa procesom pripajanja, klijenti će biti blagovremeno obavešteni u narednom periodu.

Uvereni smo da ćemo udruženi moći u budućnosti još značajnije da doprinesemo zadovoljstvu naših klijenta.

Više informacija i odgovore na najčešća pitanja možete pronaći u nastavku.

Odgovori na najčešća pitanja

1. Da li se zbog prodaje nešto menja u mom poslovanju sa CA Leasing Srbija?

Ne, za Vas, kao našeg klijenta, trenutno se ništa ne menja. Nastavljate da obavljate poslove sa CA Leasing Srbija, odnosno Raiffeisen Leasing-om počev od 30.9.2022, kao i do sada.

2. Da li će se promeniti ugovoreni uslovi?
Svi ugovori potpisani sa CA Leasing Srbija ostaju na snazi i ugovoreni uslovi neće biti promenjeni.

3. Da li je potrebno da kao klijent nešto preduzmem?
Nije potrebno da bilo šta preduzimate i da se lično angažujete. O svim eventualnim budućim promenama bićete blagovremeno obavešteni s naše strane.

Kursna lista
 

Elektronsko bankarstvo