• Kredit u RSD

Kredit u RSD"/>
Kamatna stopa 0,00%
Vaša mesečna rata 694RSD
25.000,00 RSD
Preliminarno odobren
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Informacije i reprezentativni primeri

Detalji kredita:

 • Vrsta kredita: Potrošački kredit u dinarima sa fiksnom kamatnom bez prenosa primanja
 • Valuta kredita: RSD 
 • Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos kredita: 50.000 RSD – 1.200.000 RSD
 • Period otplate: 6 meseci – 72 meseca
 • Minimalno učešće: 0% - 90%
 • Nominalna kamatna stopa: fiksna 0,00%
 • Bez troška obrade zahteva
 • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
 • Kamatna stopa važi za postojeće klijente sa i bez primanja u Banci.

Instrumenti obezbeđenja:

 • Solo blanko menica bez protesta, sa meničnom ovlašćenjem
 • Administrativna zabrana

Potrošački kredit indeksiran u dinarima sa fiksnom kamatnom stopom bez obaveznog prenosa zarade u banku

Reprezentativni primer za klijente bez obaveznog prenosa zarade u Banku na dan 09.03.2020

Vrsta kredita

Potrošački krediti za fizička lica - Financial Tuning

Valuta kredita

RSD

Kriterijumi za indeksiranje

Nema kriterijuma za indeksiranje

Iznos kredita

300.000,00 RSD

Period otplate

36 meseci

Iznos učešća

0,00 RSD

Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou)

0,00% fiksno

Mesečna rata

8.333,33 RSD

Dospeće rate

Dospeće rate svakog 5. u mesecu

EKS

2,28%

Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda     

310.446,00 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Naknada za obradu kreditnog zahteva

0,00%

1 menica

50RSD

Izveštaj kreditnog biroa

246 RSD

Trošak održavanja paketa računa

290RSD mesečno

Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita.EKS obračunat na dan 09.03.2020. godine

Reprezentativni primer za klijente sa prenosom zarade bez obaveznog kasko osiguranja

 

 

Kredit u RSD"/>
Kamatna stopa 0,00%
Vaša mesečna rata 694RSD
25.000,00 RSD
Preliminarno odobren
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Informacije i reprezentativni primeri

Detalji kredita:

 • Vrsta kredita: Potrošački kredit u dinarima sa fiksnom kamatnom bez prenosa primanja
 • Valuta kredita: RSD 
 • Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos kredita: 50.000 RSD – 1.200.000 RSD
 • Period otplate: 6 meseci – 72 meseca
 • Minimalno učešće: 0% - 90%
 • Nominalna kamatna stopa: fiksna 0,00%
 • Bez troška obrade zahteva
 • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
 • Kamatna stopa važi za postojeće klijente sa i bez primanja u Banci.

Instrumenti obezbeđenja:

 • Solo blanko menica bez protesta, sa meničnom ovlašćenjem
 • Administrativna zabrana

Potrošački kredit indeksiran u dinarima sa fiksnom kamatnom stopom bez obaveznog prenosa zarade u banku

Reprezentativni primer za klijente bez obaveznog prenosa zarade u Banku na dan 09.03.2020

Vrsta kredita

 

Potrošački krediti za fizička lica - Financial Tuning

 

Valuta kredita

RSD

Kriterijumi za indeksiranje

Nema kriterijuma za indeksiranje

Iznos kredita

300.000,00 RSD

Period otplate

36 meseci

Iznos učešća

0,00 RSD

Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou)

0,00% fiksno

Mesečna rata

8.333,33 RSD

Dospeće rate

Dospeće rate svakog 5. u mesecu

EKS

2,28%

Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda

310.446,00 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Naknada za obradu kreditnog zahteva

0,00%

1 menica

50RSD

Izveštaj kreditnog biroa

246 RSD

Trošak održavanja paketa računa

290RSD mesečno

Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita.EKS obračunat na dan 09.03.2020. godine
Reprezentativni primer za klijente sa prenosom zarade bez obaveznog kasko osiguranja
Kredit u RSD"/>
Kamatna stopa 0,00%
Vaša mesečna rata 694RSD
25.000,00 RSD
Preliminarno odobren
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Informacije i reprezentativni primeri

Detalji kredita:

 • Vrsta kredita: Potrošački kredit u dinarima sa fiksnom kamatnom bez prenosa primanja
 • Valuta kredita: RSD 
 • Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos kredita: 50.000 RSD – 1.200.000 RSD
 • Period otplate: 6 meseci – 72 meseca
 • Minimalno učešće: 0% - 90%
 • Nominalna kamatna stopa: fiksna 0,00%
 • Bez troška obrade zahteva
 • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
 • Kamatna stopa važi za postojeće klijente sa i bez primanja u Banci.

Instrumenti obezbeđenja:

 • Solo blanko menica bez protesta, sa meničnom ovlašćenjem
 • Administrativna zabrana

Potrošački kredit indeksiran u dinarima sa fiksnom kamatnom stopom bez obaveznog prenosa zarade u banku

Reprezentativni primer za klijente bez obaveznog prenosa zarade u Banku na dan 09.03.2020

Vrsta kredita

Potrošački krediti za fizička lica - Financial Tuning

Valuta kredita

RSD

Kriterijumi za indeksiranje

Nema kriterijuma za indeksiranje

Iznos kredita

300.000,00 RSD

Period otplate

36 meseci

Iznos učešća

0,00 RSD

Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou)

0,00% fiksno

Mesečna rata

8.333,33 RSD

Dospeće rate

Dospeće rate svakog 5. u mesecu

EKS

2,28%

Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda

310.446,00 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Naknada za obradu kreditnog zahteva

0,00%

1 menica

50RSD

Izveštaj kreditnog biroa

246 RSD

Trošak održavanja paketa računa

290RSD mesečno

Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita.EKS obračunat na dan 09.03.2020. godine
Reprezentativni primer za klijente sa prenosom zarade bez obaveznog kasko osiguranja

Reprezentativni primer za klijente bez obaveznog prenosa zarade u Banku na dan 09.03.2020

Vrsta kredita

Potrošački krediti za fizička lica - Financial Tuning

Valuta kredita

RSD

Kriterijumi za indeksiranje

Nema kriterijuma za indeksiranje

Iznos kredita

300.000,00 RSD

Period otplate

36 meseci

Iznos učešća

0,00 RSD

Nominalna kamatna stopa (na godišnjemnjem nivou)

0,00% fiksno

Mesečna rata

8.333,33 RSD

Dospeće rate

Dospeće rate svakog 5. u mesecu

EKS

2,28%

Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda

310.446,00 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Naknada za obradu kreditnog zahteva

0,00%

1 menica

50RSD

Izveštaj kreditnog biroa

246 RSD

Trošak održavanja paketa računa

290RSD mesečno

Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita.EKS obračunat na dan 09.03.2020. godine
Kredit u RSD"/>
Kamatna stopa 0,00%
Vaša mesečna rata 694RSD
25.000,00 RSD
Preliminarno odobren
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Informacije i reprezentativni primeri

Detalji kredita:

 • Vrsta kredita: Potrošački kredit u dinarima sa fiksnom kamatnom bez prenosa primanja
 • Valuta kredita: RSD 
 • Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos kredita: 50.000 RSD – 1.200.000 RSD
 • Period otplate: 6 meseci – 72 meseca
 • Minimalno učešće: 0% - 90%
 • Nominalna kamatna stopa: fiksna 0,00%
 • Bez troška obrade zahteva
 • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
 • Kamatna stopa važi za postojeće klijente sa i bez primanja u Banci.

Instrumenti obezbeđenja:

 • Solo blanko menica bez protesta, sa meničnom ovlašćenjem
 • Administrativna zabrana

Potrošački kredit indeksiran u dinarima sa fiksnom kamatnom stopom bez obaveznog prenosa zarade u banku

 

Reprezentativni primer za klijente bez obaveznog prenosa zarade u Banku na dan 09.03.2020

Vrsta kredita

Potrošačkišački krediti za fizička lica - Financial Tuning

Valuta kredita

RSD

Kriterijumi za indeksiranje

Nema kriterijuma za indeksiranje

Iznos kredita

300.000,00 RSD

Period otplate

36 meseci

Iznos učešća

0,00 RSD

Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou)

0,00% fiksno

Mesečna rata

8.333,33 RSD

Dospeće rate

Dospeće rate svakog 5. u mesecu

EKS

2,28%

Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda

310.446,00 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Naknada za obradu kreditnog zahteva

0,00%

1 menica

50RSD

Izveštaj kreditnog biroa

246 RSD

Trošak održavanja paketa računa

290RSD mesečno

Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita.EKS obračunat na dan 09.03.2020. godine
Reprezentativni primer za klijente sa prenosom zarade bez obaveznog kasko osiguranja

Reprezentativni primer za klijente bez obaveznog prenosa zarade u Banku na dan 09.03.2020

Vrsta kredita

Potrošački krediti za fizička lica - Financial Tuning

Valuta kredita

RSD

Kriterijumi za indeksiranje

Nema kriterijuma za indeksiranje

Iznos kredita

300.000,00 RSD

Period otplate

36 meseci

Iznos učešća

0,00 RSD

Nominalna kamatna stopa (na godišnjemnjem nivou)

0,00% fiksno

Mesečna rata

8.333,33 RSD

Dospeće rate

Dospeće rate svakog 5. u mesecu

EKS

2,28%

Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda

310.446,00 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Naknada za obradu kreditnog zahteva

0,00%

1 menica

50RSD

Izveštaj kreditnog biroa

246 RSD

Trošak održavanja paketa računa

290RSD mesečno

Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita.EKS obračunat na dan 09.03.2020. godine

Click2Call

Unesite email