Kamatna stopa 4,80%
Vaša mesečna rata 10
25.000,00 RSD
Preliminarno odobren
Besplatno apliciraj
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Informacije
 • Valuta: RSD indeksiran u EUR
 • Iznos kredita: 1.000 EUR – 25.000 EUR
 • Period otplate: 6 - 60 meseci
 • Minimalno učešće: 30%
 • Nominalna kamatna stopa: 5.12% + 3M Euribor
 • Trošak obrade zahteva: finansiran 1.80%
 • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
 • Kamatna stopa važi za klijente sa zaradom i prenosom zarade u banku

Instrumenti obezbeđenja:

 • Solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
 • Administrativna zabrana
 • Bez zaloge i kasko osiguranja za iznose kredita do 12,000 EUR
Reprezentativni primer za klijente sa prenosom zarade bez obaveznog kasko osiguranja

 

Iznos kredita Period NKS Rata EKS
5,000.00 € 60 meseci 4.80% 93.90 €

6.81%


Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečng Euribora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Euribora iznosi -0.320%, fiksni deo iznosi 5.120%. EKS obračunat na dan 29.07.2019. godine. Dospeće rate svakog 5.u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice: 50.00 RSD, troškovi izveštaja kreditnog biroa: 246.00 RSD,finansiran  trošak obrade zahteva 1.80%, trošak održavajna računa 290.00RSD mesečno. Vrednost tromesečnog Euribora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.

Reprezentativni primer za klijente sa prenosom zarade sa obaveznim kasko osiguranjem

Iznos kredita Period NKS Rata EKS
13,000.00 EUR 60 meseci 4.80% 244.14 EUR

10.64%


Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečng Euribora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Euribora iznosi -0.320%, fiksni deo iznosi 5.120%. EKS obračunat na dan 29.07.2019. godine. Dospeće rate svakog 5.u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice: 50.00 RSD, troškovi izveštaja kreditnog biroa: 246.00 RSD, trošak održavajna računa 290.00RSD mesečno, trošak kasko osiguranja (35,000 RSD godišnje). Vrednost tromesečnog Euribora  se  ažurira  svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.

Kamatna stopa 4,80%
Vaša mesečna rata 10
25.000,00 RSD
Preliminarno odobren
Besplatno apliciraj
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Informacije
 • Valuta: RSD indeksiran u EUR
 • Iznos kredita: 1.000 EUR – 25.000 EUR
 • Period otplate: 6 - 60 meseci
 • Minimalno učešće: 30%
 • Nominalna kamatna stopa: 5.12% + 3M Euribor
 • Trošak obrade zahteva: finansiran 1.80%
 • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
 • Kamatna stopa važi za klijente sa zaradom i prenosom zarade u banku

Instrumenti obezbeđenja:

 • Solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
 • Administrativna zabrana
 • Bez zaloge i kasko osiguranja za iznose kredita do 12,000 EUR
Reprezentativni primer za klijente sa prenosom zarade bez obaveznog kasko osiguranja
Kamatna stopa 4,80%
Vaša mesečna rata 10
25.000,00 RSD
Preliminarno odobren
Besplatno apliciraj
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Informacije
 • Valuta kredita: RSD
 • Iznos kredita: 100.000 RSD – 2.500.000 RSD
 • Period otplate: 6 meseci – 36 meseca
 • Bez obaveznog učešća
 • Nominalna kamatna stopa: fiksno 5.90% godišnje
 • Trošak obrade zahteva: finansiran 1.50%
 • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
 • Kamatna stopa važi za klijente sa zaradom i prenosom zarade u banku

Instrumenti obezbeđenja:

 • Solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
 • Administrativna zabrana
 • Bez zaloge do 1,380,000 RSD za nova vozila
 • Bez kasko osiguranja za iznose kredita do 12,000 EUR za nova vozila
 
Reprezentativni primer za klijente sa prenosom zarade bez obaveznog kasko osiguranja

 

Iznos kredita Period NKS Rata EKS
500,000.00 RSD 36 meseci 5.90% 15,188.32  RSD

8.48%

Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita.EKS obračunat na dan 29.07.2019. godine. Dospeća rate 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi; menice 50.00 RSD, troškovi kreditnog biroa: 246.00 RSD, finansiran trošak obrade zahteva 1.50% i troškovi održavanja paket računa 290.00 mesečno.

 

Reprezentativni primer za klijente sa prenosom zarade sa obaveznim kasko osiguranjem

 

Iznos kredita Period NKS Rata EKS
1,800,000.00 RSD 36 meseci 5.90% 54,677.97 RSD

12.05%

 Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita.EKS obračunat na dan 29.07.2019. godine. Dospeća rate 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi; menice 50.00 RSD, troškovi kreditnog biroa: 246.00 RSD, finansiran trošak obrade zahteva 1.50% i troškovi održavanja paket računa 290.00 mesečno, trošak kasko osiguranja (40,000.00 RSD) godišnje.

Kamatna stopa 4,80%
Vaša mesečna rata 10
25.000,00 RSD
Preliminarno odobren
Besplatno apliciraj
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Informacije
Reprezentativni primer za klijente sa prenosom zarade bez obaveznog kasko osiguranja

Click2Call

Unesite email