Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Borba protiv korupcije

Crédit Agricole Srbija, kao članica Crédit Agricole Grupe intezivira svoju politiku borbe protiv korupcije koja predstavlja kamen temeljac etičke i društvene posvećenosti Grupe.

Podržana od strane najvišeg rukovodstva, posvećenost upravljačkih tela Grupe rezultovala je da Crédit Agricole Grupa u julu 2017. godine dobije ISO 37001 sertifikat za svoj sistem upravljanja korupcijom. To je prva francuska banka koja je svoj rad usaglasila sa ovim međunarodnim standardom.To potvrđuje da su korupcijski rizici tačno identifikovani i analizirani i da je program koji je usvojila Crédit Agricole osmišljen na takav način da te rizike ograničava primenom najbolje međunarodne prakse.

Ovaj sertifikat pokazuje dugogodišnju posvećenost Crédit Agricole poslovnoj etici kao osnovnoj komponenti njene politike društvene odgovornosti.

 

 

                             

 

Jačanjem pravnih zahteva za borbu protiv korupcije, Credit Agricole nadograđuje postojeće mere Grupe za dopunu svojih operativnih procedura i mehanizama. Cilj je zaštititi sve subjekte i zaposlene u Grupi od bilo kakvog ponašanja protivnog etičnosti uopšte, naročito od rizika od korupcije i bilo kakvog nedostatka ispravnosti.

 


 

Raditi svakog dana u interesu naših kupaca i društva takođe znači u potpunosti poštovati kodeks ponašanja protiv korupcije.

                                                                                                                            Gianluca Giuseppe Borrelli
                                                                                                           Predsednik izvršnog odobora Credit Agricole Srbija

 


 

Politika nulte tolerancije 

Kao demokratska obaveza, borba protiv korupcije u Crédit Agricole grupi podržana je politikom nulte tolerancije i primenom efikasnih mera. 

Ova politika je deo programa poštovanja propisa i finansijske sigurnosti koji se sprovode od 2004. godine sa ciljem da: 

  • osiguraju transparentnost i lojalnost prema kupcima; 
  • daju doprinos integritetu finansijskih tržišta; 
  • da spreče reputacioni rizik i rizik od kriminala; 
  • primene administrativne i disciplinske kazne u okviru svog delokruga 
  • se bore protiv pranja novca i prevare.

 

Antikorupcijski sistem grupe Crédit Agricole

Sistem se naročito zasniva na: 

  • posebnom sistemu upravljanja za borbu protiv korupcije; 
  • mapiranju korupcijskih rizika; 
  • antikorupcijskom kodeksu ponašanja; 
  • programu obuke i podizanja svesti za sve zaposlene; 
  • jačanju zaštitnog mehanizma za uzbunjivače

 

 

Aktivna politika u sprečavanju rizika korupcije 

Zaposleni u Grupi igraju ključnu ulogu u politici Grupe u borbi protiv korupcije. Oni su dužni da deluju lojalno i odgovorno. Redovno se obaveštavaju o antikorupcijskim temama kroz obuke o odgovarajućem ponašanju. 

Ako je zaposleni u Grupi svedok pokušaja ili stvarnog čina korupcije, oni mogu obavestiti svog rukovodioca ili kompaniju na poverljiv i potpuno siguran način putem sistema uzbunjivanja.

 

Chat
 

Elektronsko bankarstvo