Kontakt telefon tel. 011 3305 930

Ponuda za uvođenje moratorijuma NBS

31/07/2020

Credit Agricole Leasing Srbija, kao članica jedne od najsnažnijih bankarskih grupacija na svetu, u potpunosti je stavila resurse na raspolaganje svojim klijentima kako bi što bezbolnije prošli kroz ovaj izazovni period izazvan pandemijom korona virusa. Jedna od mera koja za cilj ima relaksiranje finansijskih obaveza klijenata tokom pandemije je moratorijum na obaveze definisan od strane Narodne Banke Srbije odlukom koja je stupila na snagu 28. jula 2020. Osnovne karakteristke o moratorijumu, nastavku redovne otplate dugovanja(odustanak od moratorijuma), kao i reprezentativni primer moratorijuma možete pronaći na našem linku: https://www.creditagricole.rs/ca-leasing/ca-leasing.1716.html

Kursna lista
 

Elektronsko bankarstvo