Fiksna telefonija tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Klasična oročena štednja

Crédit Agricole Srbija omogućava Vam da rasporedite svoja sredstva na različite rokove oročenja i plaća Vam kamatu na sva Vaša sredstva položena kod nas. Sredstva možete oročiti u:

1.  ŠTEDNJA U RSD

 

2.  ŠTEDNJA U EUR

 

 

 

 

Aplicirajte za proizvod

...

Uspešno ste podneli zahtev. Bankarski savetnik će Vam se obratiti u najkraćem roku. Zahvaljujemo Vam se na poverenju. Vaša CA banka.

Oročena štednja u RSD

 • Vrsta depozita: dinarski depozit
 • Valuta u kojoj klijent polaže depozit: RSD
 • Kriterijumi za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos sredstava koje Banka prima kao depozit: minimalni iznos 10.000 RSD
 • Period na koji se prima depozit: 1, 3, 6, 12, 24, 36 meseci
 • Kamatna stopa: fiksna i iskazana na godišnjem nivou
 • Tabele sa KS i reprezentativnim primerom
 • Efektivna kamatna stopa jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.
 • Dodatni troškovi: nema

 

Iznos sredstava

1 mesec

3 meseca

6 meseci

12 meseci

24 meseca

36 meseci

od 10.000 RSD

0,50%

1,50%

2,00%

2,50%

2,60%

2,70%

Reprezentativni primer RSD:

 

Iznos depozita

Period

NKS

Ukupno sa kamatom

EKS

100.000 RSD

1 mesec

0,50%

100.042,37 RSD

0,50%

100.000 RSD

3 meseca

1,50%

100.375,98 RSD

1,50%

100.000 RSD

6 meseci

2,00%

100.986,83 RSD

2,00%

100.000 RSD

12 meseci

2,50%

102.500,00 RSD

2,50%

100.000 RSD

24 meseca

2,60%

105.267,60 RSD

2,60%

100.000 RSD

36 meseci

2,70%

108.320,67 RSD

2,70%

 

Oročena štednja u EUR

 • Vrsta depozita: devizni depozit
 • Valuta u kojoj klijent polaže depozit: EUR
 • Kriterijumi za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos sredstava koje Banka prima kao depozit: minimalni iznos 500 EUR
 • Period na koji se prima depozit: 3, 6 i 12 meseci 
 • Kamatne stope: fiksne i iskazane na godišnjem nivou
 • Dodatni troškovi: nema

Oročena štednja – valuta EUR

Iznos depozita

3 meseca

6 meseci

12 meseci

NKS

EKS

NKS

EKS

NKS

EKS

≥ 500 EUR

0,10%

0,09%

0,30%

0,25%

0,40%

0,34%

 

Reprezentativni primer štednje EUR:

 

Iznos depozita

Valuta

Period

NKS

Iznos sa kamatom*

EKS

50.000

EUR

3 meseca

0,10%

50.012,60 EUR

0,09%

50.000

EUR

6 meseci

0,30%

50.074,94 EUR

0,25%

50.000

EUR

12 meseci

0,40%

50.200,23 EUR

0,34%

 *Iskazani iznos uključuje porez na prihod od kapitala po osnovu kamate. 

Isplata kamate po deviznoj štednji se vrši nakon odbitka poreza u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, a koji je Banka plaća u ime Deponenta. 

Efektivna kamatna stopa je manja od nominalne kamatne stope zbog uključivanja poreza na kamatu u obračun EKS-a.

Chat
 

Elektronsko bankarstvo