Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Klasična oročena štednja

Crédit Agricole Srbija omogućava Vam da rasporedite svoja sredstva na različite rokove oročenja i plaća Vam kamatu na sva Vaša sredstva položena kod nas. Sredstva možete oročiti u:

1.  ŠTEDNJA U RSD

 

2.  ŠTEDNJA U EUR

 

 

 

 

Aplicirajte za proizvod

...

Uspešno ste podneli zahtev. Bankarski savetnik će Vam se obratiti u najkraćem roku. Zahvaljujemo Vam se na poverenju. Vaša CA banka.

Oročena štednja u RSD

 • Vrsta depozita: dinarski depozit
 • Valuta u kojoj klijent polaže depozit: RSD
 • Kriterijumi za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos sredstava koje Banka prima kao depozit: minimalni iznos 10.000 RSD
 • Period na koji se prima depozit: 1, 3, 6, 12, 24, 36 meseci
 • Kamatna stopa: fiksna i iskazana na godišnjem nivou
 • Tabele sa KS i reprezentativnim primerom
 • Efektivna kamatna stopa jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.
 • Dodatni troškovi: nema

 

Iznos sredstava

1 mesec

3 meseca

6 meseci

12 meseci

24 meseca

36 meseci

od 10.000 RSD

0,30%

0,60%

1,00%

1,20%

1,50%

1,60%

Reprezentativni primer RSD:
KLASIČNA ŠTEDNJA
Vrsta depozita Dinarski depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita
Valuta depozita RSD
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos depozita 300,000 RSD 300,000 RSD 300,000 RSD 300,000 RSD 300,000 RSD 300,000 RSD
Period oročenja 1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci 24 meseca 36 meseci
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) 0.30% 0.60% 1.00% 1.20% 1.50% 1.60%
EKS (Na godišnjem nivou) 0.30% 0.60% 1.00% 1.20% 1.50%
1.60%
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za iznos kamate 300.076,33 RSD 300.452,68 RSD 301.508,60 RSD 303.600,00 RSD 309.067,50 RSD 314.638,02 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Bez dodatnih troškova

Oročena štednja u EUR

 • Vrsta depozita: devizni depozit
 • Valuta u kojoj klijent polaže depozit: EUR
 • Kriterijumi za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos sredstava koje Banka prima kao depozit: minimalni iznos 500 EUR
 • Period na koji se prima depozit: 3, 6 i 12 meseci 
 • Kamatne stope: fiksne i iskazane na godišnjem nivou
 • Dodatni troškovi: nema

Oročena štednja – valuta EUR

Iznos depozita

3 meseca

6 meseci

12 meseci

NKS

EKS

NKS

EKS

NKS

EKS

≥ 500 EUR

0,10%

0,09%

0,30%

0,25%

0,40%

0,34%

 

Reprezentativni primer štednje EUR:
KLASIČNA OROČENA ŠTEDNJA
Vrsta depozita Devizni depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita
Valuta depozita EUR
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos depozita 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR
Period oročenja 3 meseca 6 meseci 12 meseci
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) 0.10% 0.30% 0.40%
EKS (Na godišnjem nivou) 0.09% 0.25% 0.34%
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za iznos kamate (uključen i iznos poreske obaveze) 50.012,60 EUR 50.075,56 EUR 50.200,00 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Poreska obaveza - 15.00% 1.89 EUR 11.33 EUR 30.00 EUR

Isplata kamate po deviznoj štednji se vrši nakon odbitka poreza u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, a koji je Banka plaća u ime Deponenta.
Efektivna kamatna stopa je manja od nominalne kamatne stope zbog uključivanja poreza na kamatu u obračun EKS-a.

Chat
 

Elektronsko bankarstvo