Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Liberté Loyalty

Liberté Loyalty je oročena štednja koja pruža fleksibilnost u upravljanju sredstvima, i u isto vreme garantuje siguran pripis kamate. Ova štednja se može ugovoriti na tri različita roka: na 12 meseci, na 36 meseci i na 60 meseci.

Liberté Loyalty oročena štednja pruža niz prednosti:

 1. SIGURNOST
  • zagarantovana fiksna kamata za ceo period oročenja
  • po isteku svakog perioda oročenja, pripisuje se kamata na Liberté Loyalty štednju i isplaćuje na devizni račun 
 2. NAGRADA ZA LOJALNOST
  • kamata raste iz perioda u period
  • prekid oročenja ne uzrokuje gubitak već pripisane kamate 
 3. FLEKSIBILNOST
  • isplata kamate na svaki period od 3 meseca (Liberté Loyalty 12) ili na svaki period od 12 meseci (Liberté Loyalty 36 i Liberté Loyalty 60)
  • mogućnost raspolaganja pripisanom kamatom pre isteka oročenja

 

Karakteristike:

Vrsta depozita: oročeni depozit

Valuta u kojoj klijent polaže depozit: EUR

Iznos sredstava koje Banka prima kao depozit: minimalno 2.000 EUR

Period na koji se prima depozit: 12, 36 i 60 meseci

Kamatna stopa: fiksna i iskazana na godišnjem nivou

Liberte Loyalty 12

Trajanje oročenja 12 meseci

(1 period = 3 meseca)

NKS

 1. period

0.20%

 1. period

0.30%

 1. period

0.40%

 1. period

0.50%

Efektivna kamatna stopa: 0,30%

 

 

 

 

 

LIBERTE LOYALTY 36

Period oročenja 36 meseci

NKS

 1. godina

0.30%

 1. godina

0.70%

 1. godina

1.10%

Efektivna kamatna stopa: 0,59%

 

LIBERTE LOYALTY 60

Period oročenja 60 meseci

NKS

 1. godina

0.30%

 1. godina

0.60%

 1. godina

0.90%

 1. godina

1.20%

 1. godina

1.50%

Efektivna kamatna stopa: 0,76%

Reprezentativni primer
OROČENA ŠTEDNJA LIBERTE LOYALTY
 

Liberte Loyalty 12

Liberte Loyalty 36

Liberte Loyalty 60

Vrsta depozita Devizni depozit sa isplatom kamate na svaki period od 3 meseca Devizni depozit sa isplatom kamate na svaki period od 12 meseci Devizni depozit sa isplatom kamate na svaki period od 12 meseci
Valuta depozita EUR EUR EUR
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos depozita 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR
Period oročenja 12 meseci 36 meseci 60 meseci
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) Prvi period od 3 meseca: 0.20% Drugi period od 3 meseca: 0.30% Treći period od 3 meseca: 0.40% Četvrti period od 3 meseca: 0.50% Prva godina: 0.30% Druga godina: 0.70% Treća godina 1.10% Prva godina: 0.30% Druga godina: 0.60% Treća godina 0.90% Četvrta godina: 1.20% Peta godina: 1.50%
EKS (Na godišnjem nivou) 0.30% 0.59% 0.76%
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za iznos kamate (uključen i iznos poreske obaveze) 50.174,41 EUR 51.050,71 EUR 52.249,81 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Poreska obaveza - 15.00% 26,16 EUR 157,61 EUR 337,47 EUR

 

*Isplata kamate po deviznoj štednji se vrši nakon odbitka poreza u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, a koji je Banka plaća u ime Deponenta. Efektivna kamatna stopa je manja od nominalne kamatne stope zbog uključivanja poreza na kamatu u obračun EKS-a.e

Aplicirajte za proizvod

...

Uspešno ste podneli zahtev. Bankarski savetnik će Vam se obratiti u najkraćem roku. Zahvaljujemo Vam se na poverenju. Vaša CA banka.

Chat
 

Elektronsko bankarstvo