Fiksna telefonija tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Liberté Loyalty

Liberté Loyalty je oročena štednja koja pruža fleksibilnost u upravljanju sredstvima, i u isto vreme garantuje siguran pripis kamate. Ova štednja se može ugovoriti na tri različita roka: na 12 meseci, na 36 meseci i na 60 meseci.

Liberté Loyalty oročena štednja pruža niz prednosti:

 1. SIGURNOST
  • zagarantovana fiksna kamata za ceo period oročenja
  • po isteku svakog perioda oročenja, pripisuje se kamata na Liberté Loyalty štednju i isplaćuje na devizni račun 
 2. NAGRADA ZA LOJALNOST
  • kamata raste iz perioda u period
  • prekid oročenja ne uzrokuje gubitak već pripisane kamate 
 3. FLEKSIBILNOST
  • isplata kamate na svaki period od 3 meseca (Liberté Loyalty 12) ili na svaki period od 12 meseci (Liberté Loyalty 36 i Liberté Loyalty 60)
  • mogućnost raspolaganja pripisanom kamatom pre isteka oročenja

 

Karakteristike:

Vrsta depozita: oročeni depozit

Valuta u kojoj klijent polaže depozit: EUR

Iznos sredstava koje Banka prima kao depozit: minimalno 5.000 EUR

Period na koji se prima depozit: 12, 36 i 60 meseci

Kamatna stopa: fiksna i iskazana na godišnjem nivou

Liberte Loyalty 12

Trajanje oročenja 12 meseci

(1 period = 3 meseca)

NKS

 1. period

0.10%

 1. period

0.20%

 1. period

0.30%

 1. period

1.00%

Efektivna kamatna stopa: 0,34%

 

 

 

Liberte Loyalty 36

Period oročenja 60 meseci

NKS

 1. godina

0.40%

 1. godina

0.80%

 1. godina

1.20%

Efektivna kamatna stopa: 0,68%

 

 

Liberte Loyalty 60

Period oročenja 60 meseci

NKS

 1. godina

0.50%

 1. godina

0.80%

 1. godina

1.10%

 1. godina

1.40%

 1. godina

1.50%

Efektivna kamatna stopa: 0,90%

 

Reprezentativni primer

Liberte Loyalty 12

Iznos depozita

Valuta

Period

NKS

EKS

Kamata

Iznos sa kamatom *

50,000

EUR

12M

0.10%-1.00%

0.34%

199.82

50,199.82

*Iskazani iznos uključuje porez na prihod od kapitala po osnovu kamate. Isplata kamate po deviznoj štednji se vrši nakon odbitka poreza u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, a koji je Banka plaća u ime Deponenta. Efektivna kamatna stopa je manja od nominalne kamatne stope zbog uključivanja poreza na kamatu u obračun EKS-a.

 

Liberte Loyalty 36

Iznos depozita

Valuta

Period

NKS

EKS

Kamata

Iznos sa kamatom *

50,000

EUR

36M

0.40%-1.20%

0.68%

1,199.77

51,199.77

 *Iskazani iznos uključuje porez na prihod od kapitala po osnovu kamate. Isplata kamate po deviznoj štednji se vrši nakon odbitka poreza u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, a koji je Banka plaća u ime Deponenta. Efektivna kamatna stopa je manja od nominalne kamatne stope zbog uključivanja poreza na kamatu u obračun EKS-a.

Liberte Loyalty 60

Iznos depozita

Valuta

Period

NKS

EKS

Kamata

Iznos sa kamatom *

50,000

EUR

60M

0.50%-1.50%

0.90%

2,650.70

52,650.70

 *Iskazani iznos uključuje porez na prihod od kapitala po osnovu kamate. Isplata kamate po deviznoj štednji se vrši nakon odbitka poreza u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, a koji je Banka plaća u ime Deponenta. Efektivna kamatna stopa je manja od nominalne kamatne stope zbog uključivanja poreza na kamatu u obračun EKS-a.

 

Aplicirajte za proizvod

Kako bismo nastavili proces komunikacije, potrebno je da se izjasnite o kanalu obaveštavanja koji vam najviše odgovara
icon
Za personalizovane ponude usluga banke
Obaveštenja i individualizovane ponude o postojećim proizvodima i uslugama u skladu sa afinitetima koje smo kod Vas prepoznali u cilju pružanja kvalitetnije usluge i koristeći automatsko donošenje odluka i profilisanje.
...

Uspešno ste podneli zahtev. Bankarski savetnik će Vam se obratiti u najkraćem roku. Zahvaljujemo Vam se na poverenju. Vaša CA banka.

Povezani potrošački krediti
u ponudi Crédit Agricole banke

Chat
 

Elektronsko bankarstvo