eBank download za pravna lica

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
Sva neophodna uputstva, aplikacije, sertifikati i instrukcije za eBank namenjen pravnim licima.

Korisnici Asseco eBanking sistema to mogu učiniti ovde.
Korisnici Halcom eBanking sistema to mogu učiniti ovde.

TeamViewer, jednostavan, mali modul, pokreće se odmah bez instalacije, ne zahteva administrativne dozvole -optimizovan za instant podršku korisnicima e-banka, možete preuzeti ovde.

TEAM VIEWER - ODRICANJE ODGOVORNOSTI:

  • Credit Agricole Srbija AD Novi Sad (dalje u tekstu: Banka) pruža svojim klijentima - korisnicima e-banka mogućnost udaljene pomoći, koristeći softver za udaljeni pristup na računare korisnika: Team Viewer.
  • U slučaju da korisnik ima potrebu i saglasan je da mu zaposleni u Odeljenju e-banka pruži korisničku podršku putem Team Viewera, Banci saopštava podatke sa početne strane Team Viewera (Vaš ID i Lozinka). Navedena Lozinka se generiše jednokratno i važi za jednu sesiju pristupa. Saopštavanjem navedenih podataka, korisnik je saglasan da zaposleni u Odeljenju e-banka jednokratno pristupi računaru klijenta u cilju pružanja korisničke podrške
  • Banka se obavezuje na tajnost i zaštitu podataka klijenta prilikom udaljenog pristupa klijentskim računarima.
  • Banka će prilikom odobrenog udaljenog pristupa, pristupiti samo i isključivo podacima neophodnim za pružanje dodatne podrške za softverske proizvode Banke i neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu i za gubitak podataka i informacija nastalih kao rezultat sprovođenja dodatnih usluga podrške udaljene pomoći korisniku.
  • Korisnik i zaposleni Odeljenja e-banka Banke se obavezuju da ce tokom ove komunikacije:
- predstaviti se isključivo svojim ličnim imenom, a ne lažnim ili imenom drugog lica;
- štititi lične podatke
- nece prenositi ili na drugi način učiniti dostupnim bilo koji sadržaj koji je: nezakonit, štetan, preteći, uvredljiv, uznemiravajući, vulgaran, nepristojan, ponižavajući, narušava privatnost, govor mržnje ili je rasno, etnički ili na bilo koji drugi način nepoželjan;
- neće pokušavati da vrše zlonamerne akcije na računarskom sistemu druge strane (npr. postavljanjem linkova ka sajtovima zlonamernih web stranica sa neodgovarajućim sadržajem, i slično).

  • Gore navedeno odricanje odgovornosti nije u vezi sa TeamViewer GmbH i isto je definisano od strane Team Viewer korisnika Credit Agricole Srbija.