Kamatna stopa 3,99%
Vaša mesečna rata 10
25.000,00 RSD
Preliminarno odobren
Besplatno apliciraj
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Informacije
 • Valuta kredita: RSD indeksiran u EUR
 • Kriterijum za indeksiranje: Indeksiran u EUR
 • Iznos kredita: 1.000 EUR – 35.000 EUR
 • Period otplate: 6 meseci - 84 meseca
 • Minimalno učešće: 30%
 • Nominalna kamatna stopa: fiksno 3,99% godišnje
 • Trošak obrade zahteva: finansiran 1,80% (otplaćuje se kroz mesečnu ratu)
 • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
 • Kamatna stopa važi za klijente  bez obaveznog prenosa zarade u Banku

Instrumenti obezbeđenja

 • solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
 • administrativna zabrana
 • bez zaloge i kasko osiguranja za iznose kredita do 15.000 EUR
Reprezentativni primer za klijente sa prenosom zarade bez obaveznog kasko osiguranja

Auto kredit sa fiksnom kamatnom stopom za klijente  bez obaveznog prenosa zarade i bez obaveznog  KASKO osiguranja

Iznos kredita Period otplate Nominalna kamatna stopa Iznos učešća Mesečna rata EKS Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda
8.000,00 EUR 84 meseca 3,99% fiksna 3.366,86 EUR 109,31 EUR 5,33% 9.529,46 EUR

Kamatna stopa je fiksna. EKS obračunat na dan 10.03.2020. Dospeće rate svakog 05-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak održavanja računa 290,00 rsd mesečno.

 

Auto kredit sa fiksnom kamatnom stopom za klijente  bez obaveznog prenosa zarade i sa obaveznim  KASKO osiguranjem

Iznos kredita Period otplate Nominalna kamatna stopa Iznos učešća Mesečna rata EKS Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda
16.000,00 EUR 84 meseca 3,99% fiksna 6.733,71 EUR 218,63 EUR 11,78% 22.780,01 EUR

Kamatna stopa je fiksna. EKS obračunat na dan 10.03.2020. Dospeće rate svakog 05-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak održavanja računa 290,00 rsd mesečno, trošak kasko osiguranja (66.000,00 RSD).

Kamatna stopa 3,99%
Vaša mesečna rata 10
25.000,00 RSD
Preliminarno odobren
Besplatno apliciraj
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Informacije
 • Valuta kredita: RSD indeksiran u EUR
 • Kriterijum za indeksiranje: Indeksiran u EUR
 • Iznos kredita: 1.000 EUR – 35.000 EUR
 • Period otplate: 6 meseci - 84 meseca
 • Minimalno učešće: 30%
 • Nominalna kamatna stopa: fiksno 3,99% godišnje
 • Trošak obrade zahteva: finansiran 1,80% (otplaćuje se kroz mesečnu ratu)
 • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
 • Kamatna stopa važi za klijente  bez obaveznog prenosa zarade u Banku

Instrumenti obezbeđenja

 • solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
 • administrativna zabrana
 • bez zaloge i kasko osiguranja za iznose kredita do 15.000 EUR
Reprezentativni primer za klijente sa prenosom zarade bez obaveznog kasko osiguranja

Auto kredit sa fiksnom kamatnom stopom za klijente  bez obaveznog prenosa zarade i bez obaveznog  KASKO osiguranja

Iznos kredita Period otplate Nominalna kamatna stopa Iznos učešća Mesečna rata EKS Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda
8.000,00 EUR 84 meseca 3,99% fiksna 3.366,86 EUR 109,31 EUR 5,33% 9.529,46 EUR

Kamatna stopa je fiksna. EKS obračunat na dan 10.03.2020. Dospeće rate svakog 05-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak održavanja računa 290,00 rsd mesečno.

 

Auto kredit sa fiksnom kamatnom stopom za klijente  bez obaveznog prenosa zarade i sa obaveznim  KASKO osiguranjem

Iznos kredita Period otplate Nominalna kamatna stopa Iznos učešća Mesečna rata EKS Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda
16.000,00 EUR 84 meseca 3,99% fiksna 6.733,71 EUR 218,63 EUR 11,78% 22.780,01 EUR

Kamatna stopa je fiksna. EKS obračunat na dan 10.03.2020. Dospeće rate svakog 05-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak održavanja računa 290,00 rsd mesečno, trošak kasko osiguranja (66.000,00 RSD).

Kamatna stopa 5,90%
Vaša mesečna rata 1.478RSD
25.000,00 RSD
Preliminarno odobren
Besplatno apliciraj
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Informacije
 • Valuta kredita: RSD
 • Iznos kredita: 1,000.000 RSD – 3.500.000 RSD
 • Period otplate: 6 meseci - 84 meseca
 • Minimalno učešće: 30%
 • Nominalna kamatna stopa: varijabilna, 4,21% + 3M Belibor
 • Trošak obrade zahteva: finansiran 1,50%
 • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
 • *Kamatna stopa važi za postojeće klijente CAS, kao i za klijente koji se odluče da prenesu zaradu
Instrumenti obezbeđenja
 • solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
 • administrativna zabrana
 • bez zaloge do 1,725,000 RSD i kasko osiguranja za iznose kredita do 15.000 EUR
 
Reprezentativni primer za klijente sa prenosom zarade bez obaveznog kasko osiguranja

Auto kredit sa varijabilnom kamatnom stopom za klijente  sa obaveznim prenosom zarade i bez obaveznog  KASKO osiguranja

Iznos kredita Period otplate Nominalna kamatna stopa Iznos učešća Mesečna rata EKS Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda
500.000,00 RSD 84 meseca 5.90% varijabilna (4,21%  + 1,69% 3M Belibor) 0,00 RSD 7.280,33 RSD 7,85% 643.004,16 RSD

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečni Belibora i fiksnog dela. Vrednost tromesečni Belibora iznosi 1,69%, fiksni deo iznosi 4,21%. EKS obračunat na dan 10.03.2020. godine. Dospeće rate svakog 5. u mesecu.  Vrednost tromesečni Belibora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak održavanja računa 290,00 rsd mesečno.

 

Auto kredit sa varijabilnom kamatnom stopom za klijente  sa obaveznim prenosom zarade i sa obaveznim  KASKO osiguranjem

Iznos kredita Period otplate Nominalna kamatna stopa Iznos učešća Mesečna rata EKS Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda
1.800.000,00 RSD 84 meseca 5.90% varijabilna (4,21%  + 1,69% 3M Belibor) 0,00 RSD 26.209,19 RSD 11,62% 2.561.738,17 RSD

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečni Belibora i fiksnog dela. Vrednost tromesečni Belibora iznosi 1,69%, fiksni deo iznosi 4,21%. EKS obračunat na dan 10.03.2020. godine. Dospeće rate svakog 5. u mesecu.  Vrednost tromesečni Belibora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak održavanja računa 290,00 rsd mesečno.

Kamatna stopa 5,90%
Vaša mesečna rata 1.478RSD
25.000,00 RSD
Preliminarno odobren
Besplatno apliciraj
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Informacije
 • Valuta kredita: RSD
 • Iznos kredita: 1,000.000 RSD – 3.500.000 RSD
 • Period otplate: 6 meseci - 84 meseca
 • Minimalno učešće: 30%
 • Nominalna kamatna stopa: varijabilna, 4,21% + 3M Belibor
 • Trošak obrade zahteva: finansiran 1,50%
 • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
 • *Kamatna stopa važi za postojeće klijente CAS, kao i za klijente koji se odluče da prenesu zaradu
Instrumenti obezbeđenja
 • solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
 • administrativna zabrana
 • bez zaloge do 1,725,000 RSD i kasko osiguranja za iznose kredita do 15.000 EUR
Reprezentativni primer za klijente sa prenosom zarade bez obaveznog kasko osiguranja

Auto kredit sa varijabilnom kamatnom stopom za klijente  sa obaveznim prenosom zarade i bez obaveznog  KASKO osiguranja

Iznos kredita Period otplate Nominalna kamatna stopa Iznos učešća Mesečna rata EKS Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda
500.000,00 RSD 84 meseca 5.90% varijabilna (4,21%  + 1,69% 3M Belibor) 0,00 RSD 7.280,33 RSD 7,85% 643.004,16 RSD

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečni Belibora i fiksnog dela. Vrednost tromesečni Belibora iznosi 1,69%, fiksni deo iznosi 4,21%. EKS obračunat na dan 10.03.2020. godine. Dospeće rate svakog 5. u mesecu.  Vrednost tromesečni Belibora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak održavanja računa 290,00 rsd mesečno.

 

Auto kredit sa varijabilnom kamatnom stopom za klijente  sa obaveznim prenosom zarade i sa obaveznim  KASKO osiguranjem

Iznos kredita Period otplate Nominalna kamatna stopa Iznos učešća Mesečna rata EKS Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda
1.800.000,00 RSD 84 meseca 5.90% varijabilna (4,21%  + 1,69% 3M Belibor) 0,00 RSD 26.209,19 RSD 11,62% 2.561.738,17 RSD

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečni Belibora i fiksnog dela. Vrednost tromesečni Belibora iznosi 1,69%, fiksni deo iznosi 4,21%. EKS obračunat na dan 10.03.2020. godine. Dospeće rate svakog 5. u mesecu.  Vrednost tromesečni Belibora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak održavanja računa 290,00 rsd mesečno.

Click2Call

Unesite email