Kamatna stopa 3,50%
Vaša mesečna rata 10
25.000,00 RSD
Preliminarno odobren
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Informacije

- Vrsta kredita: Auto kredit sa fiksnom i promenljivom kamatnom stopom u EUR za kupovinu novog ekološkog vozila

- Valuta kredita: EUR

Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem Kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj

- Iznos kredita: 1,000 EUR – 35,000 EUR

- Period otplate: 6 meseci - 84 meseca

- Minimalno učešće: min 30% od cene vozila

- Nominalna kamatna stopa: fiksna 3.50% za rok otplate od 6 do 60 meseci

- Nominalna kamatna stopa: promenljiva 3.50% za rok otplate od 6 do 84 meseca

- Trošak obrade zahteva: finansiran 2.50%

- Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita

- Kamatna stopa je ista za klijente bez obaveznog prenosa zarade u Banku

 

Instrumenti obezbeđenja:

•Solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem

•Administrativna zabrana

•Bez zaloge i kasko osiguranja za iznose kredita do 15,000 EUR

 
*Pod ekološkim vozilima podrazumevaju se nova vozila koja imaju delimičnu ili potpunu autonomiju kretanja na električni pogon, odnosno da se deo puta može preći isključivo na električni pogon bez aktiviranja motora sa unutrašnjim sagorevanjem. To mogu biti hibridi, plug-in hibridi ili potpuno električna vozila. Takozvana Mild Hybrid vozila (blagi hibridi) finansiraju se ostalim uslovima za nova vozila.
Reprezentativni primeri
AUTO KREDIT EUR – fiksna kamatna stopa nova ekološka vozila (bez obaveznog kasko osiguranja)
Vrsta kredita: Auto kredit sa fiksnom kamatnom stopom bez obaveznog KASKO osiguranja
Valuta kredita: EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem Kursu NBS
Cena vozila 22.000,00 EUR
Iznos kredita 11.282,05 EUR
Iznos učešća 11.000,00 EUR
Period otplate 60 meseci
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 3,50% fiksna
Mesečna rata 205,24 EUR
EKS (Na godišnjem nivou) 5,12%
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda 12.760,09 EUR
Toškovi koji padaju na teret klijenta prilikom odobravanja kredita
Troškovi Kreditnog biroa 246.00 RSD
Trošak menice 50.00 RSD
Trošak održavanja Računa mesečno 290.00 RSD mesečno
Trošak obrade zahteva 2,50%
Kamatna stopa je fiksna.
EKS je obračunat 21.07.2020. godine, dok je dospeće rate svakog 05-og u mesecu.
AUTO KREDIT EUR – fiksna kamatna stopa nova ekološka vozila (sa obaveznim kasko osiguranjem)
Vrsta kredita: Auto kredit sa fiksnom kamatnom stopom sa obaveznim KASKO osiguranjem
Valuta kredita: EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem Kursu NBS
Cena vozila 22.000,00 EUR
Iznos kredita 15.794,87 EUR
Iznos učešća 6.600,00 EUR
Period otplate 60 meseci
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 3,50%
Mesečna rata 287,34 EUR
EKS (Na godišnjem nivou) 10,41%
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda 19.973,34 EUR
Toškovi koji padaju na teret klijenta prilikom odobravanja kredita
Troškovi Kreditnog biroa 246.00 RSD
Trošak menice 50.00 RSD
Trošak održavanja Računa mesečno 290.00 RSD mesečno
Trošak obrade zahteva 2,50%
Trošak godišnjeg kasko osiguranja 51.000,00 RSD
Kamatna stopa je fiksna.
EKS je obračunat 21.07.2020. godine, dok je dospeće rate svakog 05-og u mesecu.
AUTO KREDIT EUR – promenljiva kamatna stopa nova ekološka vozila (bez obaveznog kasko osiguranja)
Vrsta kredita: Auto kredit sa promenljivom kamatnom stopom bez obaveznog KASKO osiguranja
Valuta kredita: EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem Kursu NBS
Cena vozila 22.000,00 EUR
Iznos kredita 11.282,05 EUR
Iznos učešća 11.000,00 EUR
Period otplate 84 meseca
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 3,50%
Mesečna rata 151,63 EUR
EKS (Na godišnjem nivou) 4,82%
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda 13.241,76 EUR
Toškovi koji padaju na teret klijenta prilikom odobravanja kredita
Troškovi Kreditnog biroa 246.00 RSD
Trošak menice 50.00 RSD
Trošak održavanja Računa mesečno 290.00 RSD mesečno
Trošak obrade zahteva 2,50%
Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Euribora za III kvartal: -0,290%; fiksni deo: 3,790%.
EKS obračunat na dan 21.07.2020. Dospeće rate 05. u mesecu.
AUTO KREDIT EUR – promenljiva kamatna stopa nova ekološka vozila (sa obaveznim kasko osiguranjem)
Vrsta kredita: Auto kredit sa promenljivom kamatnom stopom sa obaveznim KASKO osiguranjem
Valuta kredita: EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem Kursu NBS
Cena vozila 22.000,00 EUR
Iznos kredita 15.794,87 EUR
Iznos učešća 6.600,00 EUR
Period otplate 84 meseca
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 3,50%
Mesečna rata 212,28 EUR
EKS (Na godišnjem nivou) 9,95%
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda 21.491,41 EUR
Toškovi koji padaju na teret klijenta prilikom odobravanja kredita
Troškovi Kreditnog biroa 246.00 RSD
Trošak menice 50.00 RSD
Trošak održavanja Računa mesečno 290.00 RSD mesečno
Trošak obrade zahteva 2,50%
Trošak godišnjeg kasko osiguranja 51.000,00 RSD
Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Euribora za I kvartal: -0,290%; fiksni deo: 3,790%.
EKS obračunat na dan 21.07.2020. Dospeće rate 05. u mesecu.
Kamatna stopa 3,50%
Vaša mesečna rata 10
25.000,00 RSD
Preliminarno odobren
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Informacije
 • Valuta kredita: RSD indeksiran u EUR
 • Kriterijum za indeksiranje: Indeksiran u EUR
 • Iznos kredita: 1.000 EUR – 35.000 EUR
 • Period otplate: 6 meseci - 84 meseca
 • Minimalno učešće: 30%
 • Nominalna kamatna stopa: fiksno 3,99% godišnje
 • Trošak obrade zahteva: finansiran 1,80% (otplaćuje se kroz mesečnu ratu)
 • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
 • Kamatna stopa važi za klijente  bez obaveznog prenosa zarade u Banku

Instrumenti obezbeđenja

 • solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
 • administrativna zabrana
 • bez zaloge i kasko osiguranja za iznose kredita do 15.000 EUR
Reprezentativni primeri

Auto kredit sa fiksnom kamatnom stopom za klijente  bez obaveznog prenosa zarade i bez obaveznog  KASKO osiguranja

Iznos kredita Period otplate Nominalna kamatna stopa Iznos učešća Mesečna rata EKS Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda
8.000,00 EUR 84 meseca 3,99% fiksna 3.366,86 EUR 109,31 EUR 5,33% 9.529,46 EUR

Kamatna stopa je fiksna. EKS obračunat na dan 10.03.2020. Dospeće rate svakog 05-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak održavanja računa 290,00 rsd mesečno.

 

Auto kredit sa fiksnom kamatnom stopom za klijente  bez obaveznog prenosa zarade i sa obaveznim  KASKO osiguranjem

Iznos kredita Period otplate Nominalna kamatna stopa Iznos učešća Mesečna rata EKS Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda
16.000,00 EUR 84 meseca 3,99% fiksna 6.733,71 EUR 218,63 EUR 11,78% 22.780,01 EUR

Kamatna stopa je fiksna. EKS obračunat na dan 10.03.2020. Dospeće rate svakog 05-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak održavanja računa 290,00 rsd mesečno, trošak kasko osiguranja (66.000,00 RSD).

Kamatna stopa 5,90%
Vaša mesečna rata 1.478RSD
25.000,00 RSD
Preliminarno odobren
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Informacije

- Vrsta kredita: Auto kredit sa promenljivom kamatnom stopom u rsd za kupovinu novog vozila

- Valuta kredita: RSD

- Kriterijum za indeksiranje: Nema kriterijuma za indeksiranje

- Iznos kredita: 1.000.000 – 3.500.000 RSD

- Period otplate: 6 meseci - 84 meseca

- Minimalno učešće: bez obaveznog učešća

- Nominalna kamatna stopa:

  - promenljiva 5,90% (4.73% + 3M Belibor) za klijente sa zaradom

  - promenljiva 6,90% (5.73% + 3M Belibor) za ostale klijente 

- Trošak obrade zahteva: finansiran 1.50%

- Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita

 

Instrumenti obezbeđenja:

•Solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem

•Administrativna zabrana

•Bez zaloge za iznose kredita do 1.725.000 RSD

•Bez kasko osiguranja za iznose kredita do 15,000 EUR

 

Reprezentativni primeri
AUTO KREDIT RSD – promenljiva kamatna stopa nova vozila (bez obaveznog kasko osiguranja)
  Klijenti sa zaradom Ostali klijenti
Vrsta kredita: AUTO KREDIT RSD – promenljiva kamatna stopa nova vozila (bez obaveznog kasko osiguranja)
Valuta kredita: RSD
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Cena vozila 1.500.000 RSD 1.500.000 RSD
Iznos kredita 1.522.842,64 RSD 1.522.842,64 RSD
Period otplate 84 meseca 84 meseca
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 5,90% 6,90%
Mesečna rata 22.173,60 RSD 22.909,41 RSD
EKS (Na godišnjem nivou) 6,96% 8,03%
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda 1.913.035,23 RSD 1.975.392,98 RSD
Troškovi koji padaju na teret klijenta prilikom odobravanja kredita
Troškovi Kreditnog biroa 246,00 RSD
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak održavanja računa (mesečno) 290,00 RSD
Trošak obrade zahteva 1,50%
Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Belibora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Belibora za III kvartal: 1,17% fiksni deo za klijente sa zaradom: 4,73%, fiksni deo za ostale klijente: 5,73%.
EKS je obračunat 21.07.2020., dok je dospeće rate svakog 05-og u mesecu.
AUTO KREDIT RSD – promeljiva kamatna stopa nova vozila (sa obaveznim kasko osiguranjem)
  Klijenti sa zaradom Ostali klijenti
Vrsta kredita: AUTO KREDIT RSD – promeljiva kamatna stopa nova vozila (sa obaveznim kasko osiguranjem)
Valuta kredita: RSD
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Cena vozila 1.800.000 RSD 1.800.000 RSD
Iznos kredita 1.827.411,17 RSD 1.827.411,17 RSD
Period otplate 84 meseca 84 meseca
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 5,90% 6,90%
Mesečna rata 26.608,32 RSD 27.491,29 RSD
EKS (Na godišnjem nivou) 10,60% 11,65%
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda 2.542.769,19 RSD 2.617.598,48 RSD
Troškovi koji padaju na teret klijenta prilikom odobravanja kredita
Troškovi Kreditnog biroa 246,00 RSD
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak održavanja računa (mesečno) 290,00 RSD
Trošak obrade zahteva 1,50%
Trošak Kasko osiguranja 36.000,00 RSD (godišnje)
Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Belibora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Belibora za III kvartal: 1,17% fiksni deo za klijente sa zaradom: 4,73%, fiksni deo za ostale klijente: 5,73%.
EKS je obračunat 21.07.2020., dok je dospeće rate svakog 05-og u mesecu.
Kamatna stopa 5,90%
Vaša mesečna rata 1.478RSD
25.000,00 RSD
Preliminarno odobren
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Informacije
 • Valuta kredita: RSD
 • Iznos kredita: 1,000.000 RSD – 3.500.000 RSD
 • Period otplate: 6 meseci - 84 meseca
 • Minimalno učešće: 30%
 • Nominalna kamatna stopa: varijabilna, 4,21% + 3M Belibor
 • Trošak obrade zahteva: finansiran 1,50%
 • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
 • *Kamatna stopa važi za postojeće klijente CAS, kao i za klijente koji se odluče da prenesu zaradu
Instrumenti obezbeđenja
 • solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
 • administrativna zabrana
 • bez zaloge do 1,725,000 RSD i kasko osiguranja za iznose kredita do 15.000 EUR
Reprezentativni primeri

Auto kredit sa varijabilnom kamatnom stopom za klijente  sa obaveznim prenosom zarade i bez obaveznog  KASKO osiguranja

Iznos kredita Period otplate Nominalna kamatna stopa Iznos učešća Mesečna rata EKS Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda
500.000,00 RSD 84 meseca 5.90% varijabilna (4,21%  + 1,69% 3M Belibor) 0,00 RSD 7.280,33 RSD 7,85% 643.004,16 RSD

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečni Belibora i fiksnog dela. Vrednost tromesečni Belibora iznosi 1,69%, fiksni deo iznosi 4,21%. EKS obračunat na dan 10.03.2020. godine. Dospeće rate svakog 5. u mesecu.  Vrednost tromesečni Belibora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak održavanja računa 290,00 rsd mesečno.

 

Auto kredit sa varijabilnom kamatnom stopom za klijente  sa obaveznim prenosom zarade i sa obaveznim  KASKO osiguranjem

Iznos kredita Period otplate Nominalna kamatna stopa Iznos učešća Mesečna rata EKS Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda
1.800.000,00 RSD 84 meseca 5.90% varijabilna (4,21%  + 1,69% 3M Belibor) 0,00 RSD 26.209,19 RSD 11,62% 2.561.738,17 RSD

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečni Belibora i fiksnog dela. Vrednost tromesečni Belibora iznosi 1,69%, fiksni deo iznosi 4,21%. EKS obračunat na dan 10.03.2020. godine. Dospeće rate svakog 5. u mesecu.  Vrednost tromesečni Belibora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak održavanja računa 290,00 rsd mesečno.

Click2Call

Unesite email