ASSECO (Pexim) e-bank

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR

Office Banking aplikacija omogućava:

  • Pregled stanja, prometa i izvoda po dinarskim i deviznim računima u realnom vremenu

  • Brzu realizaciju naloga dinarskog platnog prometa,

  • Brzu realizaciju naloga deviznog platnog prometa, kupoprodaje deviza, raspoređivanja pristiglog priliva iz inostranstva

  • Pregled statusa naloga, u realnom vremenu

Office Banking aplikacija je naslednik FX Client aplikacije. To je off-line aplikacija nove generacije, funkcionalno okrenuta Korisniku. Nalozi se kreiraju u off line režimu, a prilikom razmene podataka sa Bankom (sinhronizacija) potrebna je Internet veza (on line). Postoji mogućnost autosinhronizacije (automatsko prevlačenje stanja i prometa od Banke do Korisnika). Prilikom sinhronizacije korisnici preuzimaju podatke o računu u Banci kao i statuse poslatih naloga za plaćanje u realnom vremenu.

Kroz Office Banking aplikaciju zajedno sa nalogom za devizno plaćanje prema inostranstvu moguće je poslati i neophodnu dokumentaciju do Banke.

U zavisnosti od potreba poslovanja pravnog lica i specifičnosti njegovog informacionog sistema, na raspolaganju su dve verzije:

  • Office Banking Desktop – instalacija i rad na jednom računaru korisnika

  • Office Banking Enterprise – instalacija i rad sa centralizovanom bazom podataka kojoj pristupa više klijentskih aplikacija, u kojoj je moguć istovremeni rad više korisnika nad centralnom bazom.


WEB corporate aplikacija omogućava:

  • Dinarsko poslovanje

Web corporate aplikacija je on-line aplikacija koja zahteva stalnu konekciju na Internetu dok korisnik pristupa računima u Banci (preuzima izvode, gleda stanje, kreira naloge i obavlja plaćanja).