Fiksna telefonija tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

SMS - primer i uputstvo

Sistemski zahtevi neophodni za korišćenje usluge SMS-a:

  • Mobilni telefon podešen za prijem SMS poruka,
  • Broj mobilnog telefona mora biti isključivo u nekoj od mobilnih mreža iz Republike Srbije.

SMS servis podrazumeva prijem SMS poruke pri prilivu na račun i mogućnost provere stanja na računu.

Stanje Vaših računa možete saznati slanjem SMS poruke na broj telefona 0648363164 u formatu:

Saldo xxxx

(xxxx su poslednje 4 cifre računa sa kontrolnim brojem, dakle ako je račun 330-0000000001234-56, unosi se Saldo 3456)

Poruka može biti poslata velikim ili malim slovima.

Ukoliko imate više računa, a želite da dobijete stanje za sve svoje račune, šalje se SMS poruka na isti broj 0648363164 u formatu:

Saldo

Za svaki od svojih računa dobićete po jednu SMS poruku.

Poslata SMS poruka se tarifira po važećoj tarifi mobilne telefonije.

Chat
 

Elektronsko bankarstvo