Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

PRAVILA KORIŠĆENJA SAJTA

PRAVILA KORIŠĆENJA SAJTA CRÉDIT AGRICOLE SRBIJA

  1. Opšte informacije 

Internet sajt www.creditagricole.rs (u daljem tekstu: Internet sajt) je u vlasništvu CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD, sa registrovanim sedištem u Ulici Braće Ribnikara 4-6, Novi Sad, Republika Srbija, matični broj: 08277931, Pib: 101697525 (u daljem tekstu: CA Banka).

Ovaj Internet sajt i Uslovi korišćenja su sačinjeni u skladu sa propisima Republike Srbije. Svi eventualni sporovi u vezi sa ovim Internet sajtom ili Uslovima korišćenja rešavaće se primenom relevantnih propisa Republike Srbije.

Korišćenje ovog Internet sajta je besplatno i omogućeno je klijentima CA Banke, kao i licima koja nisu klijenti CA Banke, međutim CA Banka zadržava pravo da određene usluge pruža isključivo svojim klijentima, kao i da određene usluge koje pruža putem ovog Internet sajta naplaćuje.

 

  1. Isključenje odgovornosti 

Sve informacije prikazane na Internet sajtu CA Banke su isključivo informativne prirode i ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe. CA Banka ne garantuje tačnost, potpunost i ažurnost informacija prikazanih na ovom Internet sajtu, što uključuje i cene, kao i podatke dobijene obračunom, tj. korišćenjem kalkulatora i drugih servisa dostupnih korisnicima. CA Banka neće snositi bilo kakvu odgovornost za štetu ili druge posledice koje mogu nastati usled korišćenja navedenih informacija. Informacije objavljene na Internet sajtu ne obavezuju CA Banku. Korisnik sajta je dužan da svaku informaciju koju dobije putem ovog Internet sajta proveri kod nadležne službe CA Banke.

Korisnik koristi ovaj Internet sajt na spostvenu odgovornost. CA Banka neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati usled korišćenja ovog Internet sajta i servisa dostpunih na njemu.

  

  1. Zaštita intelektualne svojine 

Ovaj Internet sajt u celini, kao i pojedinačni sadržaj sadržan na ovom sajtu, kao što su žig, tekstovi, fotografije, video i audio zapisi, dizajn (baneri i ikonice) i softver su vlasništvo CA Banke i mogu se koristiti isključivo radi korišćenja usluga i servisa od strane korisnika i za lične potrebe. Zabranjeno je svako kopiranje, prikazivanje ili menjanje Internet sajta ili njegovih elemenata.Za korišćenje Internet sajta u druge svrhe ili na drugačiji način, potrebna je prethodna pisana saglasnost CA Banke.

 

  1. Važenje i izmene Uslova korišćenja 

CA Banka zadržava pravo da u bilo koje doba izvrši izmenu Uslova korišćenja.

Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na sajtu www.creditagricole.rs.

Chat
 

Elektronsko bankarstvo