Javni pozivi za nabavke

Poziv za dostavljanje ponuda za marketinške usluge

Ponuđači koji su zainteresovani za konkurs, za sve dodatne informacije mogu kontaktirati Jelenu Okuku na kontakt telefon iz poziva.