Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Zajedno u izazovu

Situacija kao što je ova u kojoj se naše društvo trenutno nalazi iziskuje maksimalan trud i požrtvovanje svih pojedinaca kao i delova zajednice sa ciljem da posledice pandemije Korona virusa što pre budu iza nas. Crédit Agricole banka, kao odgovoran član društva želi da da aktivan doprinos u svom domenu i pruži podršku svim klijentima kako bi što lakše podneli novonastalu situaciju.

Najčešća pitanja i odgovori vezana za poslovanje banke tokom vanredne situacije

 

Moratorijum

 

- Do kada je moratorijum na snazi?
Moratorijum je stupio na snagu počev od 30.03.2020. godine za sve kreditne proizvode za koje se klijenti nisu izjasnili drugačije i traje najmanje 90 dana od dana uvođenja, odnosno dok traje vanredna situacija.

- Da li će trajanje moratorijuma pratiti trajanje vanredne situacije u državi?
Moratorijum traje najmanje 90 dana od dana uvođenja, odnosno dok traje vanredna situacija.

- Da li je moratorijum isto što i “grace period“?
Ne. Moratorijum predstavlja obustavu dospeća svih kreditnih obaveza (gotovinski kredit, potrošački kredit, stambeni kredit, auto kredit, kreditna kartica, dozvoljeno prekoračenje). Tokom moratorijuma klijent nema obavezu da izmiruje svoje mesečne anuitete (ni kamatu ni glavnicu). Kod „Grace perioda“ situacija je drugačija u smislu otplate anuiteta, jer se u ovom slučaju otplaćuje pripisana kamata dok klijent ne otplaćuje glavnicu.

- Zašto mi nije dospeo mesečni anuitet?
Ukoliko klijent u propisanom roku do 31.03.2020. nije obavestio banku da želi da nastavi sa otplatom kreditnog proizvoda, on je stavljen u moratorijum i mesečni anuitet nije obračunat.

- Da li ako se klijent izjasnio da želi da plaća mesečne anuitete, naknadno može da promeni mišljenje i zatraži moratorijum?
Ukoliko se klijent naknadno javi sa zahtevom da nije u situaciji da nastavi sa otplatom kredita, Banka će njegove kreditne partije uključiti u dalji preostali tok moratorijuma.

- Koliko najranije klijent mora da zatraži moratorijum, ukoliko shvati da neće moći da izmiruje mesečne anuitete?
Nephodno je da klijent banku kontaktira najkasnije 48h pre dospeća novog mesečnog anuiteta.

- Da li će nakon prestanka moratorijuma klijenti biti u obavezi da izmire sve neplaćene obaveze odjednom?
Nakon prestanka moratorijuma, konačni period otplate kredita biće produžen za period trajanja moratorijuma. Klijent neće biti u obavezi da odjednom izmiri sve svoje stopirane mesečne anuitete.

 

eBank

 

- Kako aktivirati e bank bez odlaska u filijalu?
Aktivacija e banka moguća je pozivom na broj telefona 021/4871940 (opcija 0) ili slanjem zahteva sa e mail adrese koju je korisnik ranije prijavio banci na e mail banke info@creditagricole.rs

- Šta raditi u slučaju kada klijent zaboravi lozinku?
Ukoliko klijent zaboravi lozinku na e bank nalogu, a poseduje korisničko ime, neophodno je da ode na opciju „zaboravljena lozinka“ i prati korake definisane u samoj aplikaciji. Detaljno uputstvo za aktiviranje e bank servisa se nalazi na sledećem linku https://bit.ly/2JXf4vQ .

- Koji je maksimalan period prilikom pregleda transakcija plaćanja preko e banka?
Moguće je izvršiti uvid tekuću i u celu prethodnu godinu.

- Da li je obavezan model prilikom popunjavanja elektronskog virmana?
Prilikom popunjavanja elektronskog virmana na eBank ili mBank aplikaciji nije obavezan unos modela plaćanja, sem za račune koji se odnose na uplate javnim preduzećima ili državnim ustanovama.

- Da li preko eBank aplikacije može da se dobije instrukcija za deviznu uplatu?
Instrukcija za deviznu uplatu se može dobiti putem matične filjale ili koristeći mBank aplikaciju.

- Da li postoji opcija za štamapnje plaćenih naloga ?
Da, putem eBanka moguće je odštampati izvod ili nalog za plaćanje koji je klijent prethodno popunio i realizovao.

 

mBank

 

- Kako aktivirati mBank aplikaciju bez odlaska u filijalu?
Ukoliko klijent poseduje eBank, moguće je da preko opcije „Aktivacija mBankinga“ uradi reaktivaciju i ponovno pokretanje aplikacije CA mBanking. Detaljno uputstvo vezano za mBank aplikaciju nalazi se na sledećem linku hhttps://bit.ly/2RuVYBi .

- Nakon koliko pogrešnih unosa se blokira PIN kod.
Ukoliko klijent više od dva puta pogrešno unese PIN kod, nalog će automatski biti zaključan.

- Šta raditi u slučaju kada klijent blokira pin kod?
Ukoliko klijent poseduje eBank, moguće je da preko opcije „Aktivacija mBankinga“ uradi reaktivaciju i ponovno pokretanje aplikacije CA mBanking. Uputstvo za aktiviranje mBank aplikacije se nalazi na sledećem linku https://bit.ly/2JYiIp1 .

- Koji je maksimalan period prilikom pregleda transakcija plaćanja preko m banka?
Putem mBank aplikacije neophodno je da na opciji Istorija transakcija podesite filter za određeni period koji neće biti veći od 32 dana (Npr. 01.04.2019. do 29.04.2019. godine). Aplikacija podržava najviše 50 transakcija odabranog filtera, te je potrebno da suzite pretragu unosom više filtera.

- Da li je obavezan model prilikom popunjavanja elektronskog virmana?
Prilikom popunjavanja elektronskog virmana na eBank ili mBank aplikaciji nije obavezan unos modela plaćanja, sem za račune koji se odnose na uplate javnim preduzećima ili državnim ustanovama.

- Da li preko mBanking aplikacije može da se dobije instrukcija za deviznu uplatu?
Nakon što klijenti preko svoje mBank aplikacije pristupe svom deviznom računu (Tip 302), u detaljima se nalazi IBAN deviznog računa, što uz swift kod predstavlja instrukciju za deviznu uplatu.

- Da li preko eBank/mBank aplikacije klijent može da sam oroči/razoroči novčana sredstva?
Ne. Oročenje deviznih sredstava moguće je uraditi samo u poslovnici matične filijale.

- Da li je elektronski virman dokaz uplate i bez pečata / potpisa?
Elektronski virman jeste dokaz ukoliko ima pečat i potpis banke.

- Da li će aplikacija nakon svakog ažuriranja sistema tražiti novi registracioni ID?
U određenim slučajevima, nakon što telefonski aparat uradi ažuriranje najnovije verzije softvera, sva podešavanja se resetuju a samim tim i CA mBank aplikacija. U tom slučaju je potrebno da klijent sam preko e banka uradi reaktivaciju naloga.

- Kako da konvertujem novac u drugu valutu?
Konverzija novca u drugu valutu moguća je putem „Menjačnice“ u CA mBank aplikaciji, odnosno u okviru eBanka korišćenjem opcije „Kupoprodaja deviza“.

- Promenio sam telefon ne mogu da pokrenem aplikaciju?
Ukoliko klijent promeni telefonski aparat potrebno je da ponovo preko google/apple prodavnice skine aplikaciju mobilnog bankarstva. U tom slučajuje potrebno da klijent sam preko eBanka uradi reaktivaciju naloga. Detaljno uputstvo nalazi se na sledećem linku https://bit.ly/2Ryg11D .

 

Devizno poslovanje

 

- Da li je štednja bezbedna (osigurana) i u slučaju vanredne situacije?
Crédit Agricole Srbija je 100% u vlasništvu Crédit Agricole grupe jedne od najsnažnijih bankarskih grupacija na svetu. Kao takva svim svojim klijentima pruža bezbednost u svakom pogledu.

- Na koji način klijent može da dobije instrukciju za deviznu uplatu?
Instrukciju za deviznu uplatu, moguće je dobiti u CA filijali na lični zahtev klijenta.

- Da li u zavisnosti od visine novčanih sredstava može da se određuje kamatna stopa na depozite ili je ona fiksna u skladu sa važećom tarifom?
Kamatna stopa na štednju, definisana je u skladu sa važećom tarifom i dosupna je na sajtu banke kao i u svim CAS filijalama.

 

Online plaćanja

 

- Da li postoji internet kartica?
CAS ne izrađuje i ne izdaje posebne internet kartice. U okviru svojih paket računa, klijenti na raspolaganju imaju VISA debitne platne kartice, uz pomoć kojih mogu da plaćaju usluge putem interneta.

- Da li je bezbedno ostavljati podatke sa kartice (broj kartice, cvv kod, datum važenja kartice) na sajtovima gde preko kojih se vrši plaćanje?
Iako je sa strane CAS banke učinjeno sve da plaćanje bude sigurno i obezbeđeno na više načina, savet klijentima je da prilikom online plaćanja ne čuvaju svoje podatke na sajtovima gde je plaćanje izvršeno.

- Šta ako posumnjamo na zloupotrebu kartice?
Ukoliko klijent posumnja na zloupotrebu platne kartice, neophodno je da u što kraćem roku o tome obavesti banku kako bi se kartica blokirala. Blokadu je moguće uraditi na više načina.
Pozivanjem broja 0700 700 500 ili 021 4876 888 , i biranjem opcije 2 na govornom aparatu.
Putem svog eBank /mBank naloga.

 

Provera stanja po računu

 

- Da li putem telefona mogu da dobijem informacije o stanju po dinarskom/deviznom računu?
Ne. U skladu sa zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, iznošenje ovakvih infomacija putem telefona nije dozvoljeno.

- Kako mogu da proverim stanje po računu?
Klijent na raspolaganju ima više načina putem kojih može da proveri stanje po računu:
1. Uvidom u e bank
2. Uvidom u CAmBank aplikaciju
3. Putem opcije „1“ na govornom aparatu banke (tom prilikom je neophodan šestocifreni kod)
4. Slanjem SMS poruke sa upitom na broj 064 8363 164 . Tekst poruke treba da glasi „SALDO“
5. Upitom u stanje na ATM-u.

Opšte preventivne mere zaštite od Korona virusa

Koristimo priliku da vam skenemo pažnju za neke od osnovnih, ali i najznačajnijih mera zaštite od širenja korona virusa:

  • Ruke perite sapunom i vodom najmanje 20 sekundi
  • Koristite gelove za suvo pranje ruku ili alkohol za dezinfekciju ruku
  • Izbegavajte rukovanje, grljenje i ljubljenje
  • Ne dodirujte lice neopranim rukama (usta, oči, nos)
  • Prilikom kašljanja ili kijanja korisitite unutrašnju stranu lakta ili maramice
  • Izbegavajte okupljanja sa većim brojem ljudi u zatvorenom prostoru
  • Češće provetravajte zatvoren prostor u kome boravite
  • Zaštitne maske je potrebno da dobro prijanjaju na lice, da pokrivaju nos i usta
Elektronsko bankarstvo kao najbolje rešenje tokom krizne situacije

Umesto dolaska u filijalu, preporučujemo da, zarad vašeg i zdravlja ljudi iz vaše okoline, neke od bankarskih usluga obavite od kuće koristeći prednosti elektronskog i mobilnog bankarstva Crédit Agricole banke. Koristeći ove aplikacije možete da, iz komfora Vašeg doma, proverite stanje na računima, obavite plaćanja, menjačke poslove, proverite istoriju obavljenih transakcija i pronađete lokaciju najbliže filijale ili bakomata.

Takođe su Vam na raspolaganju i online otvaranje tekućeg računa, kao i mogućnost da online podnesete zahteve za neki od kredita u ponudi banke.

Sugerišemo vam da koristite platne kartice za plaćanje kada god ste u prilici.

Raspored bankomata Banke

Preporučujemo vam da novac podižete na bankomatima. Spisak naših bankomata se nalazi na linku: LINK

 

Iako je ova kriza samo privremena i uskoro će biti iza nas, ona može biti jako teška za naše klijente ako im ne pružimo podršku koja im je potrebna. S tim u vezi svi zaposleni u Crédit Agricole Srbija će uložiti maksimalni napor da svim svojim klijentima pruže neophodnu podršku kako bi što bezbolnije prošli kroz ovaj izazovni period. Ukoliko na bilo koji način možemo dodatno pomoći, molimo Vas da nam se obratite pozivanjem kontakt centra na broj 0700 700 500 sa fiksnog ili +381(21)4876888 sa mobilnog telefona.

 

Broj telefona koji je posebno otvoren za penzionere jeste 021/4883 983. Na ovom broju su operateri kontakt centra dostupni svaki radni dan, od ponedeljka do petka u periodu od 8-19h, i subotom od 13-15h.

Chat
 

Elektronsko bankarstvo