Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Zajedno u izazovu

Situacija kao što je ova u kojoj se naše društvo trenutno nalazi iziskuje maksimalan trud i požrtvovanje svih pojedinaca kao i delova zajednice sa ciljem da posledice pandemije Korona virusa što pre budu iza nas. Crédit Agricole banka, kao odgovoran član društva želi da da aktivan doprinos u svom domenu i pruži podršku svim klijentima kako bi što lakše podneli novonastalu situaciju.

Prestanak važenja moratorijuma

 

Kao jednu od mera za ublažavanje posledica pandemije virusa Covid19, Crédit Agricole banka uvela je moratorijum na obaveze u trajanju od 90 dana koji je definisan od strane Narodne Banke Srbije Odlukom o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema, koja je stupila na snagu 18. marta 2020. godine.

Imajući u vidu da navedeni period ističe, ovim putem Vas obaveštavamo da zastoj u otplati obaveza prema Banci prestaje da važi 29.06.2020. godine, odnosno od 30.06.2020. godine počinje da se primenjuje redovan obračun kao i naplata obaveza koje su u periodu  moratorijuma bile u stanju mirovanja.

Za kredite po kojima obaveze po planu otplate dospevaju svakog 30. dana u mesecu, mirovanje u otplati se primenjuje i na dan 30.06.2020, odnosno redovan obračun i naplata obaveza po ovim kreditima počinje od 01.07.2020. godine.

 Ukoliko ste imali neizmirene obaveze pre početka moratorijuma, molimo Vas da ih izmirite, tako što ćete obezbediti sredstva na računu.

 Banka će klijente blagovremeno detaljnije obavestiti o visini i načinu izmirivanja obaveza.

Najčešća pitanja i odgovori vezana za poslovanje banke tokom vanredne situacije

 

Moratorijum

 

- Do kada je moratorijum na snazi?
Moratorijum je stupio na snagu počev od 30.03.2020. godine za sve kreditne proizvode za koje se klijenti nisu izjasnili drugačije i traje najmanje 90 dana od dana uvođenja, odnosno dok traje vanredna situacija.

- Da li će trajanje moratorijuma pratiti trajanje vanredne situacije u državi?
Moratorijum traje najmanje 90 dana od dana uvođenja, odnosno dok traje vanredna situacija.

- Da li je moratorijum isto što i “grace period“?
Ne. Moratorijum predstavlja obustavu dospeća svih kreditnih obaveza (gotovinski kredit, potrošački kredit, stambeni kredit, auto kredit, kreditna kartica, dozvoljeno prekoračenje). Tokom moratorijuma klijent nema obavezu da izmiruje svoje mesečne anuitete (ni kamatu ni glavnicu). Kod „Grace perioda“ situacija je drugačija u smislu otplate anuiteta, jer se u ovom slučaju otplaćuje pripisana kamata dok klijent ne otplaćuje glavnicu.

- Zašto mi nije dospeo mesečni anuitet?
Ukoliko klijent u propisanom roku do 31.03.2020. nije obavestio banku da želi da nastavi sa otplatom kreditnog proizvoda, on je stavljen u moratorijum i mesečni anuitet nije obračunat.

- Da li ako se klijent izjasnio da želi da plaća mesečne anuitete, naknadno može da promeni mišljenje i zatraži moratorijum?
Ukoliko se klijent naknadno javi sa zahtevom da nije u situaciji da nastavi sa otplatom kredita, Banka će njegove kreditne partije uključiti u dalji preostali tok moratorijuma.

- Koliko najranije klijent mora da zatraži moratorijum, ukoliko shvati da neće moći da izmiruje mesečne anuitete?
Nephodno je da klijent banku kontaktira najkasnije 48h pre dospeća novog mesečnog anuiteta.

- Da li će nakon prestanka moratorijuma klijenti biti u obavezi da izmire sve neplaćene obaveze odjednom?
Nakon prestanka moratorijuma, konačni period otplate kredita biće produžen za period trajanja moratorijuma. Klijent neće biti u obavezi da odjednom izmiri sve svoje stopirane mesečne anuitete.

 

eBank

 

- Kako aktivirati e bank bez odlaska u filijalu?
Aktivacija e banka moguća je pozivom na broj telefona 021/4871940 (opcija 0) ili slanjem zahteva sa e mail adrese koju je korisnik ranije prijavio banci na e mail banke info@creditagricole.rs

- Šta raditi u slučaju kada klijent zaboravi lozinku?
Ukoliko klijent zaboravi lozinku na e bank nalogu, a poseduje korisničko ime, neophodno je da ode na opciju „zaboravljena lozinka“ i prati korake definisane u samoj aplikaciji. Detaljno uputstvo za aktiviranje e bank servisa se nalazi na sledećem linku https://bit.ly/2JXf4vQ .

- Koji je maksimalan period prilikom pregleda transakcija plaćanja preko e banka?
Moguće je izvršiti uvid tekuću i u celu prethodnu godinu.

- Da li je obavezan model prilikom popunjavanja elektronskog virmana?
Prilikom popunjavanja elektronskog virmana na eBank ili mBank aplikaciji nije obavezan unos modela plaćanja, sem za račune koji se odnose na uplate javnim preduzećima ili državnim ustanovama.

- Da li preko eBank aplikacije može da se dobije instrukcija za deviznu uplatu?
Instrukcija za deviznu uplatu se može dobiti putem matične filjale ili koristeći mBank aplikaciju.

- Da li postoji opcija za štamapnje plaćenih naloga ?
Da, putem eBanka moguće je odštampati izvod ili nalog za plaćanje koji je klijent prethodno popunio i realizovao.

 

mBank

 

- Kako aktivirati mBank aplikaciju bez odlaska u filijalu?
Ukoliko klijent poseduje eBank, moguće je da preko opcije „Aktivacija mBankinga“ uradi reaktivaciju i ponovno pokretanje aplikacije CA mBanking. Detaljno uputstvo vezano za mBank aplikaciju nalazi se na sledećem linku hhttps://bit.ly/2RuVYBi .

- Nakon koliko pogrešnih unosa se blokira PIN kod.
Ukoliko klijent više od dva puta pogrešno unese PIN kod, nalog će automatski biti zaključan.

- Šta raditi u slučaju kada klijent blokira pin kod?
Ukoliko klijent poseduje eBank, moguće je da preko opcije „Aktivacija mBankinga“ uradi reaktivaciju i ponovno pokretanje aplikacije CA mBanking. Uputstvo za aktiviranje mBank aplikacije se nalazi na sledećem linku https://bit.ly/2JYiIp1 .

- Koji je maksimalan period prilikom pregleda transakcija plaćanja preko m banka?
Putem mBank aplikacije neophodno je da na opciji Istorija transakcija podesite filter za određeni period koji neće biti veći od 32 dana (Npr. 01.04.2019. do 29.04.2019. godine). Aplikacija podržava najviše 50 transakcija odabranog filtera, te je potrebno da suzite pretragu unosom više filtera.

- Da li je obavezan model prilikom popunjavanja elektronskog virmana?
Prilikom popunjavanja elektronskog virmana na eBank ili mBank aplikaciji nije obavezan unos modela plaćanja, sem za račune koji se odnose na uplate javnim preduzećima ili državnim ustanovama.

- Da li preko mBanking aplikacije može da se dobije instrukcija za deviznu uplatu?
Nakon što klijenti preko svoje mBank aplikacije pristupe svom deviznom računu (Tip 302), u detaljima se nalazi IBAN deviznog računa, što uz swift kod predstavlja instrukciju za deviznu uplatu.

- Da li preko eBank/mBank aplikacije klijent može da sam oroči/razoroči novčana sredstva?
Ne. Oročenje deviznih sredstava moguće je uraditi samo u poslovnici matične filijale.

- Da li je elektronski virman dokaz uplate i bez pečata / potpisa?
Elektronski virman jeste dokaz ukoliko ima pečat i potpis banke.

- Da li će aplikacija nakon svakog ažuriranja sistema tražiti novi registracioni ID?
U određenim slučajevima, nakon što telefonski aparat uradi ažuriranje najnovije verzije softvera, sva podešavanja se resetuju a samim tim i CA mBank aplikacija. U tom slučaju je potrebno da klijent sam preko e banka uradi reaktivaciju naloga.

- Kako da konvertujem novac u drugu valutu?
Konverzija novca u drugu valutu moguća je putem „Menjačnice“ u CA mBank aplikaciji, odnosno u okviru eBanka korišćenjem opcije „Kupoprodaja deviza“.

- Promenio sam telefon ne mogu da pokrenem aplikaciju?
Ukoliko klijent promeni telefonski aparat potrebno je da ponovo preko google/apple prodavnice skine aplikaciju mobilnog bankarstva. U tom slučajuje potrebno da klijent sam preko eBanka uradi reaktivaciju naloga. Detaljno uputstvo nalazi se na sledećem linku https://bit.ly/2Ryg11D .

 

Devizno poslovanje

 

- Da li je štednja bezbedna (osigurana) i u slučaju vanredne situacije?
Crédit Agricole Srbija je 100% u vlasništvu Crédit Agricole grupe jedne od najsnažnijih bankarskih grupacija na svetu. Kao takva svim svojim klijentima pruža bezbednost u svakom pogledu.

- Na koji način klijent može da dobije instrukciju za deviznu uplatu?
Instrukciju za deviznu uplatu, moguće je dobiti u CA filijali na lični zahtev klijenta.

- Da li u zavisnosti od visine novčanih sredstava može da se određuje kamatna stopa na depozite ili je ona fiksna u skladu sa važećom tarifom?
Kamatna stopa na štednju, definisana je u skladu sa važećom tarifom i dosupna je na sajtu banke kao i u svim CAS filijalama.

 

Online plaćanja

 

- Da li postoji internet kartica?
CAS ne izrađuje i ne izdaje posebne internet kartice. U okviru svojih paket računa, klijenti na raspolaganju imaju VISA debitne platne kartice, uz pomoć kojih mogu da plaćaju usluge putem interneta.

- Da li je bezbedno ostavljati podatke sa kartice (broj kartice, cvv kod, datum važenja kartice) na sajtovima gde preko kojih se vrši plaćanje?
Iako je sa strane CAS banke učinjeno sve da plaćanje bude sigurno i obezbeđeno na više načina, savet klijentima je da prilikom online plaćanja ne čuvaju svoje podatke na sajtovima gde je plaćanje izvršeno.

- Šta ako posumnjamo na zloupotrebu kartice?
Ukoliko klijent posumnja na zloupotrebu platne kartice, neophodno je da u što kraćem roku o tome obavesti banku kako bi se kartica blokirala. Blokadu je moguće uraditi na više načina.
Pozivanjem broja 0700 700 500 ili 021 4876 888 , i biranjem opcije 2 na govornom aparatu.
Putem svog eBank /mBank naloga.

 

Provera stanja po računu

 

- Da li putem telefona mogu da dobijem informacije o stanju po dinarskom/deviznom računu?
Ne. U skladu sa zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, iznošenje ovakvih infomacija putem telefona nije dozvoljeno.

- Kako mogu da proverim stanje po računu?
Klijent na raspolaganju ima više načina putem kojih može da proveri stanje po računu:
1. Uvidom u e bank
2. Uvidom u CAmBank aplikaciju
3. Putem opcije „1“ na govornom aparatu banke (tom prilikom je neophodan šestocifreni kod)
4. Slanjem SMS poruke sa upitom na broj 064 8363 164 . Tekst poruke treba da glasi „SALDO“
5. Upitom u stanje na ATM-u.

Isplata jednokratne pomoći fizičkim licima

 

     1. Ko ima pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći?

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivrednosti imaju svi punoletni državljani Republike Srbije, koji imaju prebivalište na teritoriji Srbije, sa važećom ličnom kartom. 

 1. Koji je krajnji rok za prijavu za jednokratnu nočanu pomoć?

Krajnji rok do kada fizička lica mogu da se prijave za jednokratnu nočanu pomoć u iznosu od 100 evra je 05.06.2020. godine. 

 1. Koji je krajnji rok za isplatu sredstava jednokratne nočane pomoći?

Isplata sredstava na račun korisnika jednokratne novčane pomoći odvijaće se najkasnije do 08.06.2020. godine. 

 1. Kako će dobiti novac državljanin koji nema tekući račun?

Ukoliko državljanin nema tekući račun, dovoljno je da se pri podnošenju prijave putem linka https://idp.trezor.gov.rs/  ili pozivanjem kontakt centra Ministarstva finansija- uprave za trezor, putem broja telefona 0800 101 100, izjasni u kojoj banci želi da mu se otvori jednokratni namenski račun. Takav račun će automatski biti otvoren, bez ikakvih troškova za primaoca sredstava. Nakon što novac bude isplaćen korisniku ovog jednokratnog namenskog računa, namenski račun će biti ugašen. 

 1. Kojim redosledom se isplaćuje novac?

Redosled isplate zavisi od rasporeda kojim upravlja Ministarstvo finansija. 

 1. Na koji način mogu da izvršim proveru statusa uplate?

Ukoliko ste otvorili jednokratni namenski račun za isplatu, proveru statusa nakon prijavljivanja možete uraditi na sajtu Ministarstva finansija- Uprava za trezor, prateći  https://idp.trezor.gov.rs/ , ili pozivanjem Kontakt Centra Ministarstva finansija Uprava za trezor na broj 0800 101 100.

 Ukoliko ste klijent naše Banke i posedujete otvoren paket račun u Credit Agricole banci, proveru da li su vam sredstva dostupna na računu možete uraditi na sledeće načine:

 • Putem svog elektronskog ili mobilnog bankarstva
 • Putem bankomata Credit Agricole banke.
 • Putem govornog automata pozivanjem brojeva 0700 700 500 ili 021 4876 888 izborom opcije 1, prilikom čega je neophodno da unesete svoj  PIN kod, koji ste dobili za ove svrhe, prilikom otvaranja paket računa.
 • Slanjem SMS poruke sa tekstom “SALDO” na broj 064 836 3164. 
 1. U kom roku novac mora da se podigne i da li država, ukoliko se to ne učini u narednih nekoliko meseci, ima pravo da ga povuče sa računa?

Novac se nalazi na računu dok ga vlasnik ne podigne. Praktično, rok za podizanje novca ne postoji i država ne može da ga povuče. 

 1. Da li sredstva sa namenskog računa za jednokratnu isplatu moraju da se podignu u gotovini na šalteru banke ili mogu direktno da se preusmere na neka plaćanja?

Sredstva sa namenskog računa se podižu u gotovini, a za podizanje novca je potrebno da imate sa sobom ličnu kartu, kako bi bankarski službenik mogao da Vas identifikuje i obezbedi isplatu. Preusmeravanje novca u svrhu plaćanja, moguće je jedino sa redovnog tekućeg računa klijenta 

 1. Da li državljanin koji nema tekući račun može 100 evra da primi na tuđi račun?

Ukoliko ste državljanin Srbije i nemate tekuči račun, ali ste blagovremeno podneli prijavu za isplatu i izabrali željenu banku, ta banka će Vam otvoriti jednokratni namenski račun za isplatu, koji će biti samo vaš. Imajući u vidu navedeno, odgovor na pitanje je da nije moguće da jednokratna pomoć bude isplaćena na tuđ račun.

        10. Da li će državljani koji nisu penzioneri, a imaju preko 65 godina, primiti direktnu uplatu ili je potrebna prijava? 

Ukoliko ste lice koje ima preko 65 godina a niste penzioner, potrebno je da podnesete prijavu za isplatu jednokratne pomoći putem portala Uprave za trezor https://idp.trezor.gov.rs/ ili telefonskim putem kontakt centra Ministarstva finansija- uprave za trezor, putem broja telefona 0800 101 100.

 

Platne kartice istekle tokom aprila i maja važiće do 30. juna

 

Zbog situacije u kojoj se nalazimo, Credit Agricole banke omogućila je svojim klijentima da koriste platne kartice sa rokom isteka u aprilu i maju sve do 30. juna. Kartice je moguće koristiti za podizanje gotovine na bankomatima kao i za plaćanje na prodajnim mestima u okviru većih trgovinskih lanaca.

Nove, reizdate kartice čekaju Vas u matičnoj filijalai i možete ih preuzeti lično, kada budete u mogućnosti a najkasnije do 30. juna 2020.

Opšte preventivne mere zaštite od Korona virusa

Koristimo priliku da vam skenemo pažnju za neke od osnovnih, ali i najznačajnijih mera zaštite od širenja korona virusa:

 • Ruke perite sapunom i vodom najmanje 20 sekundi
 • Koristite gelove za suvo pranje ruku ili alkohol za dezinfekciju ruku
 • Izbegavajte rukovanje, grljenje i ljubljenje
 • Ne dodirujte lice neopranim rukama (usta, oči, nos)
 • Prilikom kašljanja ili kijanja korisitite unutrašnju stranu lakta ili maramice
 • Izbegavajte okupljanja sa većim brojem ljudi u zatvorenom prostoru
 • Češće provetravajte zatvoren prostor u kome boravite
 • Zaštitne maske je potrebno da dobro prijanjaju na lice, da pokrivaju nos i usta
Elektronsko bankarstvo kao najbolje rešenje tokom krizne situacije

Umesto dolaska u filijalu, preporučujemo da, zarad vašeg i zdravlja ljudi iz vaše okoline, neke od bankarskih usluga obavite od kuće koristeći prednosti elektronskog i mobilnog bankarstva Crédit Agricole banke. Koristeći ove aplikacije možete da, iz komfora Vašeg doma, proverite stanje na računima, obavite plaćanja, menjačke poslove, proverite istoriju obavljenih transakcija i pronađete lokaciju najbliže filijale ili bakomata.

Takođe su Vam na raspolaganju i online otvaranje tekućeg računa, kao i mogućnost da online podnesete zahteve za neki od kredita u ponudi banke.

Sugerišemo vam da koristite platne kartice za plaćanje kada god ste u prilici.

Raspored bankomata Banke

Preporučujemo vam da novac podižete na bankomatima. Spisak naših bankomata se nalazi na linku: LINK

Ponuda za uvođenje moratorijuma u otplati obaveza u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije

Credit Agricole Srbija, kao članica jedne od najsnažnijih bankarskih grupacija na svetu, u potpunosti je stavila resurse na raspolaganje svojim klijentima kako bi što bezbolnije prošli kroz ovaj izazovni period izazvan pandemijom korona virusa.
Jedna od mera koja za cilj ima relaksiranje finansijskih obaveza klijenata tokom vanrednog stanja je moratorijum na obaveze definisan od strane Narodne Banke Srbije odlukom koja je stupila na snagu 18. marta 2020.:

 • Zastoj u otplati obaveza prema Banci ne može biti kraći od 90 dana, odnosno od trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije;
 • Redovna kamata koja se obračunava za vreme moratorijuma biće pripisana dugu i raspoređena ravnomerno na preostali rok otplate kredita;
 • Stopiranje obračuna zatezne kamate, ne pokreću se postupci izvršenja ni prinudne naplate, niti se preduzimaju druge  pravne radnje u vezi sa naplatom potraživanja.

Po isteku moratorijuma, klijent nastavlja sa otplatom kredita, čime se period otplate produžava za tri meseca.

Smatra se da svi klijenti Banke pristaju na moratorijum osim onih koji su se u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja na internet stranici Banke (do 31.03.2020.) izjasnili da moratorijum ne prihvataju.

Više informacija o moratorijumu možete dobiti od vašeg bankarskog savetnika ili pozivanjem kontakt centra radnim danima od 8 do 17 časova na broj 0700 700 500 sa fiksnog ili +381(21)4876888 sa mobilnog telefona.

 

Iako je ova kriza samo privremena i uskoro će biti iza nas, ona može biti jako teška za naše klijente ako im ne pružimo podršku koja im je potrebna. S tim u vezi svi zaposleni u Crédit Agricole Srbija će uložiti maksimalni napor da svim svojim klijentima pruže neophodnu podršku kako bi što bezbolnije prošli kroz ovaj izazovni period. Ukoliko na bilo koji način možemo dodatno pomoći, molimo Vas da nam se obratite pozivanjem kontakt centra na broj 0700 700 500 sa fiksnog ili +381(21)4876888 sa mobilnog telefona.

 

Broj telefona koji je posebno otvoren za penzionere jeste 021/4883 983. Na ovom broju su operateri kontakt centra dostupni svaki radni dan, od ponedeljka do petka u periodu od 8-19h, i subotom od 13-15h.

Chat
 

Elektronsko bankarstvo