• Kredit indeksiran u EUR
0,00%
Vaša mesečna rata 10
25.000,00 RSD
Preliminarno odobren
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Informacije
Valuta kredita: RSD indeksiran u EUR
Kriterijum za indeksiranje: Indeksiran u EUR
Iznos kredita: 500 EUR –10,000 EUR
Period otplate: 6 meseci - 72 meseca
Minimalno učešće: 30%
Nominalna kamatna stopa: fiksno 5.95%
 
Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
Kamatna stopa važi za postojeće klijente Banke kao i za klijente koji se odluče da prenesu primanja u Banku
 
Instrumenti obezbeđenja:
- Solo blanko menica bez protesta, sa meničnom ovlašćenjem
- Administrativna zabrana
Reprezentativni primer
 
Iznos kredita Period Učešće NKS Rata EKS Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda
3.000 EUR 72 meseca 1.500 EUR 5.95% fiksna 49,65 EUR 8,35% 3.780,55 EUR


Kamatna stopa je fiksna. EKS obračunat na dan 09.03.2020. Dospeće rate svakog 05-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak održavanja računa 290,00 rsd mesečno.

0,00%
Vaša mesečna rata 10
25.000,00 RSD
Preliminarno odobren
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

0,00%
Vaša mesečna rata 10
25.000,00 RSD
Preliminarno odobren
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

0,00%
Vaša mesečna rata 10
25.000,00 RSD
Preliminarno odobren
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Click2Call

Unesite email