Gotovinski kredit u RSD za klijente koji ne primaju zaradu u CAS

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
Prijavite se za proizvod

Gotovinski krediti sa fiksnom kamatnom stopom

Crédit Agrciole banka je pripremila specijalne uslove za keš kredite u dinarima uz kamatnu stopu već od 10,45% a za klijente koji ne primaju zaradu u CA banci! Prijavite se za kredit klikom na polje "Prijavite se za proizvod".

• Valuta: RSD
• Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma
• Iznos kredita: 50.000 RSD – 1.500.000 RSD
• Nominalna kamatna stopa:


- 10,45% za rok otplate do 36 meseci

- 16,95% za rok otplate do 72 meseca

• Period otplate: 6 meseci – 72 meseca
• Grejs period: 0 - 3 meseca
• Trošak obrade zahteva:1,95%
• Prevremena otplata: 0%

Reprezentativni primer:

Iznos kreditaPeriodNKSRataEKS
1.500.000 RSD36 meseci10,45%*48.718,31RSD12,96%
1.500.000 RSD72 meseca16,95%*33.327,36RSD19,68%

*Kamatna stopa je fiksna. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak obrade zahteva 1,95%, trošak održavanja računa 290 RSD mesečno. EKS obračunat na dan 12.12.2018.

Instrumenti obezbeđenja:
solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
• overena administrativna zabrana;
• osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) trošak osiguranja snosi banka.

Kreditni kalkulator
Gotovinski kredit u RSD za klijente koji ne primaju zaradu u CAS

01 UNOS PODATAKA
02 PRIJAVA
03 POTVRDA