Gotovinski kredit u RSD za klijente koji primaju zaradu u CAS

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
Prijavite se za proizvod

Gotovinski krediti sa fiksnom kamatnom stopom

Crédit Agrciole banka je pripremila specijalne uslove za keš kredite u dinarima uz kamatnu stopu već od 9,95% a za sve klijente koji primaju zaradu u CA banci! Ostvarite 20% popusta na troškova obrade zahteva za online prijavu, klikom na polje "Prijavite se za proizvod".

• Valuta: RSD
• Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma
• Iznos kredita: 50.000 RSD – 1.000.000 RSD
• Nominalna kamatna stopa:


- 9,95% za rok otplate do 36 meseci

- 10,95% za rok otplate do 84 meseca

• Period otplate: 6 meseci – 84 meseca
• Grejs period: 0 - 3 meseca
• Trošak obrade zahteva: 2%
• Prevremena otplata: 0%

Reprezentativni primer:

Iznos kreditaPeriodNKSRataEKS
200.000 RSD36 meseci9,95%*6.448,74 RSD14,23%
300.000 RSD72 meseca10,95%*5.702,54 RSD14,78%

*Kamatna stopa je fiksna. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak obrade zahteva 2%, finansirano osiguranje 5.313,60 RSD za period od 36 meseci, 15.940,80 RSD za period kredita od 72 meseca; trošak održavanja računa 230 RSD. EKS obračunat na dan 08.07.2016.

Instrumenti obezbeđenja:
solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
• overena administrativna zabrana;
• osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)

Kreditni kalkulator
Gotovinski kredit u RSD za klijente koji primaju zaradu u CAS

01 UNOS PODATAKA
02 PRIJAVA
03 POTVRDA