Gotovinski kredit u RSD za nove klijente koji prenesu zaradu u CAS

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
Prijavite se za proizvod

Gotovinski krediti sa fiksnom kamatnom stopom

Crédit Agrciole banka je pripremila specijalne uslove za keš kredite u dinarima uz kamatnu stopu već od 6,95% a za sve nove klijente koji prenesu zaradu u CA banku! Prijavite se za kredit klikom na polje "Prijavite se za proizvod".

• Valuta: RSD
• Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma
• Iznos kredita: 50.000 RSD – 2.000.000 RSD
• Nominalna kamatna stopa:

- 6,95% za rok otplate do 36 meseci

- 8,95% za rok otplate do 84 meseca

• Period otplate: 6 meseci – 84 meseca
• Grejs period: 0 - 3 meseca
• Trošak obrade zahteva: 0%
• Prevremena otplata: 0%

Reprezentativni primer:

Iznos kreditaPeriodNKSRataEKS
1.500.000 RSD36 meseci6,95%*46.281,36 RSD7,64%
1.500.000 RSD84 meseca8,95%*24.095,57 RSD9,75%

*Kamatna stopa je fiksna. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD ; trošak održavanja računa 290 RSD mesečno. EKS obračunat na dan 11. 09.2018.

Instrumenti obezbeđenja:
solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
• overena administrativna zabrana;
• osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode). Trošak premije osiguranja snosi banka.

Kreditni kalkulator




Gotovinski kredit u RSD za nove klijente koji prenesu zaradu u CAS

01 UNOS PODATAKA
02 PRIJAVA
03 POTVRDA