Keš kredit za penzionere

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR

U želji da kreditiranje učini dostupnim širem segmentu populacije, Credit Agricole banka je pripremila keš kredit za penzionere sa fiksnom i promenljivom kamatnom stopom i besplatnim životnim osiguranjem.

 • Valuta: RSD
 • Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma
 • Iznos kredita: 50.000 RSD – 700.000 RSD
 • Nominalna kamatna stopa:

- fiksna 14,95% za klijente koji primaju ili koji prenose penziju u CAS
-
promenljiva 13,95% (11,06% + 3M Belibor za klijente koji primaju ili koji prenose penziju u CAS)

 • Period otplate: 6 - 59 meseci
 • Grejs period: bez grejs perioda
 • Trošak obrade zahteva: 1,95%
 • Prevremena otplata: 0%

Reprezentativni primer za klijente koji prenose penziju u banku - Fiksna kamatna stopa

Iznos kredita Period NKS Rata EKS
700.000 RSD
59 meseca
14,95 %
16.824,80 RSD
18,02%*
*Kamatna stopa je fiksna. EKS obračunat na dan 12.12.2018. Dospeće rate svakog 5-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak obrade zahteva 1,95 % i trošak održavanja tekućeg računa 290 RSD mesečno.


Reprezentativni primer za klijente koji prenose penziju u banku - Promenljiva kamatna stopa

Iznos kredita Period NKS Rata EKS
700.000 RSD
759meseca 13,95%
16.460,87 RSD
16,86%*
*Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Belibora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Belibora za IV kvartal je 2,89%, fiksni deo 11,06% za kredite na period do 59 meseci. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak obrade zahteva 1,95% i trošak održavanja tekućeg računa 290 RSD mesečno. EKS obračunat na dan 12.12.2018.


Instrumenti obezbeđenja:

 • Instrumenti obezbeđenja: solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
 • overena administrativna zabrana;
 • Polisa životnog osiguranja (troškove životnog osiguranja snosi banka)