Gotovinski kredit u RSD za klijente koji primaju zaradu u CAS

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
Prijavite se za proizvod

Gotovinski krediti sa promenljivom kamatnom stopom

Crédit Agrciole banka je pripremila specijalne uslove za keš kredite u dinarima uz nominalnu kamatnu stopu već od 8,95% a za sve klijente koji primaju zaradu u CA banci!

Prijavite se za kredit klikom na polje "Prijavite se za proizvod".

• Valuta: RSD
• Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma
• Iznos kredita: 50.000 RSD – 2.000.000 RSD
• Nominalna kamatna stopa:

- 8,95% (6,06% +3M Belibor) za rok otplate do 36 meseci

- 10,95% (8,06% + 3M Belibor) za rok otplate do 84 meseca


• Period otplate: 6 – 84 meseca
• Grejs period: 0 - 3 meseca
• Trošak obrade zahteva: 1.75%
• Prevremena otplata: 0%

Reprezentativni primer:

Iznos kreditaPeriodNKSRataEKS
1.500.000 RSD 36 meseci 8,95%* 47.664,70 RSD 10,65%
1.500.000 RSD84 meseca10,95%*25.664,24 RSD12,16%

*Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Belibora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Belibora za IV kvartal je 2,89%. Fiksni deo kamate je 8,06% na rok od 84 meseca i 6,06% na 36 meseci. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak odobravanja kredita 1,75% EKS obračunat na dan 02.10.2018.

Vrednost Belibora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.

Instrumenti obezbeđenja:

  1. Solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
  2. Overena administrativna zabrana;
  3. Osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode).
Troškove premije osiguranja snosi banka.

Kreditni kalkulator
Gotovinski kredit u RSD za klijente koji primaju zaradu u CAS

01 UNOS PODATAKA
02 PRIJAVA
03 POTVRDA