Gotovinski kredit u RSD za nove klijente koji prenesu zaradu u CAS

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
Prijavite se za proizvod

Gotovinski krediti sa promenljivom kamatnom stopom

Crédit Agrciole banka je pripremila specijalne uslove za keš kredite u dinarima uz nominalnu kamatnu stopu već od 6,95% a za sve nove klijente koji prenesu zaradu u CA banku! Prijavite se za kredit klikom na polje "Prijavite se za proizvod".

• Valuta: RSD
• Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma
• Iznos kredita: 50.000 RSD – 2.000.000 RSD
• Nominalna kamatna stopa:

- 6,95% (4,06 + 3M Belibor) za rok otplate do 36 meseci

-8,95% (6,06% + 3M Belibor) za rok otplate do 84 meseca

  • Period otplarte: 6 - 84 meseca
  • Grejs period: 0 - 3 meseca
  • Trošak obrade zahteva : 0%
  • Preveremena otplata: 0%

Reprezentativni primer:

Iznos kreditaPeriodNKSRataEKS
1.500.000 RSD36 meseci6,95%*46.281,36 RSD7,63%
1.500.000 RSD84 meseca8,95%*24.095,57 6RSD9,74%

*Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Belibora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Belibora za IV kvartal je 2,89%, fiksni deo je 4,06% za kredite na period do 36 meseci, 6,06% za kredite na period do 84 meseca. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak održavanja računa 290 RSD mesečno. EKS obračunat na dan 02.10.2018.

Vrednost Belibora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.

Instrumenti obezbeđenja:

  • solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
  • overena administrativna zabrana;
  • osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode). Trošak premije osiguranja snosi Banka

Gotovinski kredit u RSD za nove klijente koji prenesu zaradu u CAS

01 UNOS PODATAKA
02 PRIJAVA
03 POTVRDA