Gotovinski kredit u RSD za nove klijente koji prenesu zaradu u CAS

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
Prijavite se za proizvod

Gotovinski krediti sa promenljivom kamatnom stopom

Crédit Agrciole banka je pripremila specijalne uslove za keš kredite u dinarima uz nominalnu kamatnu stopu već od 6,90% a za sve nove klijente koji prenesu zaradu u CA banku! Ostvarite 20% popusta na troškova obrade zahteva za online prijavu, klikom na polje "Prijavite se za proizvod".

• Valuta: RSD
• Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma
• Iznos kredita: 50.000 RSD – 1.800.000 RSD
• Nominalna kamatna stopa:


- 6,90% (3,35% + 3M Belibor) za rok otplate do 36 meseci

- 7,90% (4,35% + 3M Belibor) za rok otplate do 84 meseca

• Period otplate: 6 meseci – 84 meseca
• Grejs period: 0 - 3 meseca
• Trošak obrade zahteva: 2%
• Prevremena otplata: 0%

Reprezentativni primer:

Iznos kreditaPeriodNKSRataEKS
1.200.000 RSD36 meseci6,90%*36.997,68 RSD10,48%
1.200.000 RSD84 meseca7,90%*18.643,73 RSD10,90%

*Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Belibora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Belibora za III kvartal je 3,55%, fiksni deo je 3,35% za kredite na period do 36 meseci, 4,35% za kredite na period do 84 meseca. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak obrade zahteva 2%, finansirano osiguranje 22.593,60 RSD za period od 36 meseci, 52.718,40 RSD za period kredita od 84 meseca; trošak održavanja računa 230 RSD. EKS obračunat na dan 2.10.2017.

Vrednost Belibora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.

Instrumenti obezbeđenja:

  • solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
  • overena administrativna zabrana;
  • osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)

Kreditni kalkulator
Gotovinski kredit u RSD za nove klijente koji prenesu zaradu u CAS

01 UNOS PODATAKA
02 PRIJAVA
03 POTVRDA

Preuzmi dokumenta