Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR

Index gotovinski kredit u RSD

Valuta: RSD

Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma

Iznos kredita: 50.000 RSD – 1.000.000 RSD

Nominalna kamatna stopa za klijente sa primanjima i prenosom primanja u Crédit Agricole banci:

  • Ukoliko je prosek ocena studenta - korisnika INDEX paket računa preko 9: 5.95%
  • Ukoliko je prosek ocena studenta - korisnika INDEX paket računa od 7 do 9: 6,45%
  • Ukoliko je prosek ocena studenta - korisnika INDEX paket računa do 7: 6,95%

Nominalna kamatna stopa za klijente bez primanja u Crédit Agricole banci:

  • Ukoliko je prosek ocena studenta - korisnika INDEX paket računa preko 9: 10.95%
  • Ukoliko je prosek ocena studenta - korisnika INDEX paket računa od 7 do 9: 11,45%
  • Ukoliko je prosek ocena studenta - korisnika INDEX paket računa do 7: 11,95%
Period otplate: 6-12 meseci

Trošak obrade zahteva:
1,5%

Prevremena otplata: 0%

Reprezentativni primeri:

Gotovinski kredit u RSD za plaćanje školarine za klijente Banke sa primanjima u CAS:

Raspon ocena
Iznos kredita Period otplate NKS RATA EKS
do 7 150.000 rsd
12 meseci 6.95% 12.975,55 rsd 12,60%
od 7 do 9 150.000 rsd12 meseci 6.45% 12.941,01 rsd
12,04%
preko 9 150.000 rsd12 meseci 5.95% 12.906,52 rsd 11,48%
Kamatna stopa je fiksna. EKS obračunata na dan 06.10.2016. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menica 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, osiguranje iz kredita 1.328,40 RSD kod svih primera, trošak obrade zahteva 1,5%.

Reprezentativni primeri:

Gotovinski kredit u RSD za plaćanje školarine za klijente Banke bez prenosa primanja zarade u CAS:

Raspon ocena
Iznos kredita Period otplate NKS RATA EKS
do 7 150.000 rsd
12 meseci 11.95% 13.323,81 rsd 22,02%
od 7 do 9 150.000 rsd12 meseci 11.45% 13.288,75 rsd
21,42%
preko 9 150.000 rsd12 meseci 10.95% 13.253,75 rsd 20,82%
Kamatna stopa je fiksna. EKS obračunata na dan 06.10.2016. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menica 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, osiguranje iz kredita 1.328,40 RSD kod svih primera, trošak održavanja paket računa 230 RSD, trošak obrade zahteva 1,5%.

Instrumenti obezbeđenja:

  • Instrumenti obezbeđenja: solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
  • overena administrativna zabrana;
  • osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)