Auto kredit indeksiran u EUR za kupovinu Fiat novog vozila

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
Prijavite se za proizvod

• Valuta kredita: RSD indeksiran u EUR
• Kriterijum za indeksiranje: Indeksiran u EUR
• Iznos kredita: 1.000 EUR – 35.000 EUR
• Period otplate: 6 meseci - 84 meseca
• Minimalno učešće: 30%
• Nominalna kamatna stopa: 
- Fiksna: 3,99% za auto kredite sa rokom otplate od 6 do 60 meseci
- Promenljiva 4,318% + 3M Euribor za auto kredite sa rokom otplate od 6 do 84 meseca
• Trošak obrade zahteva: finansiran 1,50%
• Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
• Kamatna stopa je ista za klijente sa i bez prenosa primanja u banku

Reprezentativni primer bez obaveznog KASKO osiguranja sa fiksnom kamatnom stopom za klijente bez primanja u CAS

Cena vozilaIznos kreditaUčešćePeriodNKS RataEKS
12.000 EUR8.527,92 EUR3.600 EUR60 meseci3,99%157,02 EUR5,35%
Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 18.04.2018. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice: 50,00 RSD, troškovi izveštaja kreditnog biroa: 246,00 RSD, trošak obrade zahteva: finansirano 1,50%, trošak održavanja računa 290,00 RSD mesečno.


Reprezentativni primer sa obaveznim KASKO osiguranjem sa fiksnom kamatnom stopom za klijente bez primanja u CAS

Cena vozilaIznos kreditaUčešćePeriodNKS RataEKS
15.000 EUR10.659,90 EUR4.500 EUR60 meseci3,99%196,27 EUR10,64%
Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 18.04.2018. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice: 50,00 RSD, troškovi izveštaja kreditnog biroa: 246,00 RSD, trošak obrade zahteva: finansirano 1,50%, trošak održavanja računa 290,00 RSD mesečno i troškovi KASKO osiguranja (35.000 RSD godišnje).


Reprezentativni primer bez obaveznog KASKO osiguranja sa promenljivom kamatnom stopom za klijente bez primanja u CAS

Cena vozilaIznos kreditaUčešćePeriodNKS RataEKS
12.000 EUR8.527,92 EUR3.600 EUR84 meseca3,99%116,53 EUR5,17%
Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Euribora za II kvartal iznosi -0,328%, fiksni deo iznosi 4,318%. EKS obračunat na dan 18.04.2018. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice: 50,00 RSD, troškovi izveštaja kreditnog biroa: 246,00 RSD, trošak obrade zahteva: finansirano 1,50%, trošak održavanja računa 290,00 RSD mesečno. Vrednost tromesečnog Euribora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.


Reprezentativni primer sa obaveznim KASKO osiguranjem sa varijabilnom kamatnom stopom za klijente bez primanja u CAS

Cena vozilaIznos kreditaUčešćePeriodNKS RataEKS
15.000 EUR10.659,90 EUR4.500 EUR84 meseca3,99%145,66 EUR10,29%
Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Euribora za II kvartal iznosi -0,328%, fiksni deo iznosi 4,318%. EKS obračunat na dan 18.04.2018. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice: 50,00 RSD, troškovi izveštaja kreditnog biroa: 246,00 RSD, trošak obrade zahteva: finansirano 1,50%, trošak održavanja računa 290,00 RSD mesečno i troškovi KASKO osiguranja (35.000 RSD godišnje). Vrednost tromesečnog Euribora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.


Instrumenti obezbeđenja:

•solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
•administrativna zabrana
•bez zaloge i kasko osiguranja za iznose kredita do 10.000 EUR. Trošak uspstavljanja zaloge na vozilo snosi Banka.

Kreditni kalkulator


Preuzmi dokumenta