Subvencionisani Auto kredit - FIAT indeksiran u EUR sa promenljivom kamatnom stopom 1.99%

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
Prijavite se za proizvod
  • Valuta: RSD indeksiran u EUR
  • Namena kredita: nabavka novih vozila
  • Kriterijum za indeksiranje: indeksiran u EUR
  • Iznos kredita: 1.000 EUR – 25.000 EUR
  • Učešće: minimalno 30%
  • Nominalna kamatna stopa: 2.304% + 3M Euribor
  • Period otplate: 13 meseci - 84 meseca
  • Trošak obrade zahteva: finansiran 1%*
  • Bez troška prevremene otplate kredita
*Vrednost Euribora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.

**Finansiranje ovim tipom kredita ne može se kombinovati sa programom Loyalty i Reciklaža.

Reprezentativni primer:


PANDA
PUNTO500 POP STAR
500L POP TIPO SEDAN
500X POP PLUS
Cena vozila
8.990 EUR 9.990 EUR
11.490 EUR
11,490 EUR 12,990 EUR16,490 EUR
Iznos kredita
6.356,57 EUR7,063.64 EUR 8.124,24 EUR
8,124.24 EUR 9,184.85 EUR11,659.60 EUR
Period otplate
84 meseca
84 meseca
84 meseca 84 meseca 84 meseca 84 meseca
Učešće
2,697 EUR2,997 EUR 3.447 EUR
3,447 EUR 3,897 EUR4,947 EUR
NKS
1.99%1.99% 1,99% 1.99% 1.99%1.99%
Rata 81.13 EUR90.15 EUR103.69 EUR
103.69 EUR 117.23 EUR148.81 EUR
EKS

2.99 %