Auto kredit FIAT indeksiran u EUR sa fiksnom kamatnom stopom 5.70%

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR

Auto kredit sa fiksnom kamatnom stopom u EUR za kupovinu Fiat novog vozila

  •  Valuta: RSD indeksiran u EUR
  •  Kriterijum za indeksiranje: indeksiran u EUR
  •  Iznos kredita: 1.000 EUR – 35.000 EUR
  •  Period otplate: 6 meseci - 84 meseca
  •  Minimalno učešće: 30%
  •  Nominalna kamatna stopa: fiksno 5,70%
  •  Trošak obrade zahteva: finansiran 1%
  •  Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
  •  Kamatna stopa je ista za klijente sa i bez prenosa primanja u Banku

Reprezentativni primer za klijente koji ne primaju zaradu u CAS:

MODEL
Fiat 500
Fiat 500L
Fiat TIPO
**Cena vozila
10.490 EUR
11.740 EUR
12.490 EUR
Iznos kredita
7.417,17 EUR
8.301,01 EUR
8.831,31 EUR
Period otplate
84 meseca
84 meseca
84 meseca
Učešće
3.147,00 EUR
3.522,00 EUR
3.747,00 EUR
NKS
5,70%
5,70%
5,70%
Rata 107,29 EUR
120,07 EUR
127,75 EUR
EKS
6,89%
6,82%
6.78%
Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 19.12.2017. godine. Dospeće rate svakog 5-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50.00 RSD, troškovi izveštaja Kreditnog biroa: 246,00 RSD, finansiran trošak obrade zahteva 1,00% i troškovi održavanja paket računa: 290,00 RSD mesečno.Instrumenti obezbeđenja:
• solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
• administrativna zabrana
• bez zaloge i kasko osiguranja za iznose kredita do 10.000 EUR sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahteva


Kreditni kalkulator


Preuzmi dokumenta