Auto kredit indeksiran u EUR za kupovinu Fiat novog vozila kamatna stopa 3,99%

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
Prijavite se za proizvod
• Valuta kredita: RSD indeksiran u EUR
• Kriterijum za indeksiranje: Indeksiran u EUR
• Iznos kredita: 1.000 EUR – 35.000 EUR
• Period otplate: 6 meseci - 84 meseca
• Minimalno učešće: 30%
• Nominalna kamatna stopa:
   o Fiksno 3,99% za auto kredite sa rokom otplate od 6 do 60 meseci
   o Varijabilno 4,319% +3M Euribor za auto kredite sa rokom otplate od 6           do 84 meseca
• Trošak obrade zahteva: finansiran 1,50%
• Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita

Reprezentativni primer:Fiat 500L
Fiat TIPO
**Cena vozila 11.990,00 EUR
12.490,00 EUR
Iznos kredita 8.520,81 EUR8.876,14 EUR
Period otplate 84 meseca84 meseca
Učešće 3.597,00 EUR
3.747,00 EUR
NKS 3.99%3.99%
Rata
116.43, EUR121,29 EUR
EKS
5.03%5.01%
Kamatna stopa je ista za klijente sa i bez prenosa primanja u CAS. Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Euribora za II kvartal iznosi -0,329%, fiksni deo iznosi 4,319%. EKS obračunat na dan 26.06.2017. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice: 50,00 RSD, troškovi izveštaja kreditnog biroa: 246,00 RSD, trošak obrade zahteva: 1,50% finansiran, trošak održavanja računa 230,00 RSD mesečno za klijente bez zarade u CAS. Vrednost tromečnog Euribora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.

Instrumenti obezbeđenja:

•solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem

•administrativna zabrana

•bez zaloge i kasko osiguranja za iznose kredita do 10.000 EUR sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahteva


Preuzmi dokumenta