Auto kredit u RSD sa fiksnom kamatnom stopom 5,90% - FIAT

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
Prijavite se za proizvod
 • Valuta: RSD 
 • Iznos kredita: 100.000 – 3.500,000 RSD
 • Bez obaveznog učešća
 • Nominalna kamatna stopa: fiksno 5,90%
 • Period otplate: 6 meseci - 36 meseci
 • Trošak obrade zahteva: finansiran 1,50%
 • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
 • Kamatna stopa važi za postojeće klijente Banke, kao i za klijente koji se odluče da prenesu primanja u Banku


Reprezentativni primer bez obaveznog KASKO osiguranja za klijente koji prenesu zaradu u CAS:

Cena vozilaIznos kreditaPeriodUčešćeNKS
RataEKS
1.200.000 RSD852.791,88 RSD36 meseci360.000 RSD5,90%25.904,96 RSD7,88%
Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 18.04.2018. godine. Dospeće rate svakog 5-og u mesecu. u EKS ulaze troškovi menice: 50,00 RSD, troškovi izveštaja Kreditnog biroa: 246,00 RSD, finansiran trošak obrade zahteva: 1,50% i troškovi održavanja paket računa: 290,00 RSD mesečno.

Reprezentativni primer sa obaveznim KASKO osiguranjem za klijente koji prenesu zaradu u CAS:

Cena vozilaIznos kreditaPeriodUčešćeNKS
RataEKS
1.200.000 RSD1.218.274,11 RSD36 meseci0 RSD5,90%37.007,08 RSD11,60%
Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 18.04.2018. godine. Dospeće rate svakog 5-og u mesecu. u EKS ulaze troškovi menice: 50,00 RSD, troškovi izveštaja Kreditnog biroa: 246,00 RSD, finansiran trošak obrade zahteva: 1,50%, troškovi održavanja paket računa: 290,00 RSD mesečno i troškovi KASKO osiguranja (24.000 RSD godišnje)

Instrumenti obezbeđenja:

 • solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
 • administrativna zabrana
 • bez zaloge za iznose kredita do 1.150.000 RSD. Trošak uspostavljanja zaloge na vozilo snosi Banka.
 • bez kasko osiguranja za iznose kredita do 10.000,00 evra

Kreditni kalkulatorPreuzmi dokumenta