Auto kredit u RSD sa fiksnom kamatnom stopom 7,90% - FIAT

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
Prijavite se za proizvod
  • Valuta: RSD
  • Iznos kredita: 100.000 – 3.500,000 RSD
  • Bez obaveznog učešća
  • Nominalna kamatna stopa: fiksno 7,90%
  • Period otplate: 6 meseci - 72 meseci
  • Trošak obrade zahteva: finansiran 1,50%
  • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
  • Kamatna stopa važi za postojeće klijente Banke, kao i za klijente koji se odluče da prenesu primanja u Banku


Reprezentativni primer bez obaveznog KASKO osiguranja za klijente koji prenesu zaradu u CAS:


Cena vozilaIznos kreditaUčešćePeriod
NKSRataEKS
1.200.000 RSD852.791,88 RSD360.000 RSD72 meseca7,90%14.910,60 RSD9,51%
Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 18.04.2018. godine. Dospeće rate svakog 5-og u mesecu. U EKS ulaze: troškovi menice 50,00 RSD, troškovi izveštaja Kreditnog biroa: 246,00 RSD, finansiran trošak obrade zahteva: 1,50% i troškovi održavanja paket računa 290,00 RSD mesečno.

Reprezentativni primer sa obaveznim KASKO osiguranjem za klijente koji prenesu zaradu u CAS:


Cena vozilaIznos kreditaUčešćePeriod
NKSRataEKS
1.200.000 RSD1.218.274,11 RSD0 RSD72 meseca7,90%21.300,86 RSD13,03%
Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 18.04.2018. godine. Dospeće rate svakog 5-og u mesecu. U EKS ulaze: troškovi menice 50,00 RSD, troškovi izveštaja Kreditnog biroa: 246,00 RSD, finansiran trošak obrade zahteva: 1,50%, troškovi održavanja paket računa 290,00 RSD mesečno, troškovi KASKO osiguranja (24.000 RSD godišnje).

Instrumenti obezbeđenja:

•solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem

•administrativna zabrana

•bez zaloge za iznose kredita do 1.150.000 RSD (trošak uspostavljanja zaloge na vozilo snosi banka)

•bez kasko osiguranja za iznose kredita do 10.000 evra

Kreditni kalkulatorPreuzmi dokumenta