Kredit za kupovinu novih i polovnih automobila u RSD sa fiksnom kamatnom stopom 7,90%

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
• Valuta kredita: RSD
• Kriterijum za indeksiranje: Nema kriterijuma za indeksiranje
• Iznos kredita: 100,000 RSD – 3,500,000 RSD (za polovna vozila do 2,500,000 RSD)
• Period otplate: 6 meseci - 72 meseca
• Nominalna kamatna stopa:
o za klijente sa zaradom u CAS i za klijente koji prenesu zaradu u CAS: 7.90%
• Bez učešća
Jednokratna naknada: 1,5%
• Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita

*Kamatna stopa važi za postojeće klijente CAS, kao i za klijente koji se odluče da prenesu zaradu.

Reprezentativni primer bez obaveznog KASKO osiguranja za klijente koji prenesu zaradu u CAS


Cena vozila Iznos kredita Učešće Period
NKS Rata EKS
1.200.000 RSD 852.791,88 RSD 360.000 RSD
72 meseca 7,90% 14.910,60 RSD 9,51%

Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 18.04.2018. Dospeće rate svakog 5-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50.00 RSD, troškovi izveštaja Kreditnog biroa 246.00 RSD, i troškovi održavanja paket računa 290.00 RSD mesečno, finansiran trošak obrade zahteva 1,5%.

Reprezentativni primer sa obaveznim KASKO osiguranjem za klijente koji prenesu zaradu u CAS


Cena vozila Iznos kredita Učešće Period
NKS Rata EKS
1.200.000 RSD 1.218.274,11 RSD 0 RSD
72 meseca 7,90% 21.300,86 RSD 13,03%

Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 18.04.2018. Dospeće rate svakog 5-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50.00 RSD, troškovi izveštaja Kreditnog biroa 246.00 RSD, i troškovi održavanja paket računa 290.00 RSD mesečno, finansiran trošak obrade zahteva 1,5%, troškovi KASKO osiguranja (24.000 RSD godišnje).

Instrumenti obezbeđenja:

  • solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
  • administrativna zabrana
  • bez zaloge za polovna vozila za iznose kredita do 575.000 RSD, bez zaloge za nova vozila za iznose kredita do 1.150.000 RSD (trošak uspostavljanja zaloge na vozilo snosi Banka)
  • bez kasko osiguranja za iznose kredita do 10.000 evraKreditni kalkulator


Preuzmi dokumenta