Kredit za kupovinu automobila u RSD sa promenljivom kamatnom stopom

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR

 • Valuta kredita: RSD
 • Kriterijumi za indeksiranje: nema
 • Iznos kredita: 100.000 – 3.500.000 RSD (za polovna vozila do 2.500.000 RSD)
 • Period otplate: 6 – 84 meseca
 • Bez učešća
 • Nominalna kamatna stopa:
- Za klijente koji usmere primanja u banku: 3,34% + 3M Belibor

- Za klijente bez obaveze prenosa primanja u banku: 5,34% + 3M Belibor

 • Trošak obrade zahteva: finansiran 1,50%
 • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita

Reprezentativni primer za klijente sa prenosom zarade u Banku:

Cena vozila Iznos kredita Period NKS Rata EKS
900.000 RSD 913.705,58 RSD 84 meseca 6,90% 13.745,64 RSD 8,17%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Belibora i fiksnog dela. Vrednost tromečnog Belibora za II kvartal iznosi 3.56%, fiksni deo iznosi 3,34%%. EKS obračunat na dan 28.04.2017. godine. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice: 50.00 RSD, troškovi izveštaja kreditnog biroa: 246.00 RSD, trošak održavanja računa 230.00 RSD mesečno za klijente bez zarade u CAS, finansiran trošak obrade zahteva 1,5%. Vrednost tromečnog Belibora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.


Instrumenti obezbeđenja:

 • solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
 • administrativna zabrana
 • bez zaloge do 600.000 RSD za polovna vozila i do 1.200.000 RSD za nova vozila
 • bez kasko osiguranja za iznose kredita do 1.200.000 RSD
Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa Crédit Agricole bankom Srbija, možete nas kontaktirati na: carfinance@creditagricole.rs, a naši stručni timovi će Vam prižiti sve neophodne informacije u vezi sa finansiranjem kupovine automobila koji ste odabrali!

Kreditni kalkulatorPreuzmi dokumenta