Kredit za kupovinu novog automobila indeksiran u EUR sa fiksnom kamatnom stopom

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR

Auto kredit sa fiksnom kamatnom stopom indeksiran u EUR za kupovinu novog automobila

• Valuta kredita: RSD indeksiran u EUR
• Kriterijum za indeksiranje: indeksiran u EUR
• Iznos kredita: 1,000 EUR – 35,000 EUR
• Period otplate: 6 meseci - 84 meseca
• Učešće: minimum 30%
• Nominalna kamatna stopa: fiksno 5.90%
• Trošak obrade zahteva: 1.50%
Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita

*Kamatna stopa važi sa i bez prenosa primanja u CAS

Reprezentativni primer za klijente bez zarade u CAS:

Cena vozila Iznos kredita Učešće Period
NKS Rata EKS
11,500 EUR
8,172.59 EUR 3,450 EUR
84 meseca 5,90% 119.00 EUR 7,20%

Kamatna stopa je fiksna. EKS obračunat na dan 03.10.2016. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menica 50.00 RSD, troškovi izveštaja Kreditnog biroa 246.00 RSD, finansiran trošak obrade zahteva 1.50%, trošak održavanja računa 290.00 RSD mesečno.

Instrumenti obezbeđenja:
• solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
• administrativna zabrana
• bez zaloge za iznose kredita do 10.000 EUR sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahteva
• bez kasko osiguranja za iznose kredita do 10.000 EUR sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahteva


Kreditni kalkulator
Preuzmi dokumenta