Kredit za kupovinu polovnog automobila indeksiran u EUR sa fiksnom kamatnom stopom

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR

Auto kredit sa fiksnom kamatnom stopom indeksiran u EUR za kupovinu polovnog automobila

• Valuta kredita: RSD indeksiran u EUR
• Kriterijum za indeksiranje: Indeksiran u EUR
• Iznos kredita: 1,000 EUR –25,000 EUR
• Period otplate: 6 meseci - 84 meseca
• Minimalno učešće: 30%
• Nominalna kamatna stopa:
- za klijente koji usmere primanja u banku: 5.90%
- za klijente bez obaveza prenosa primanja: 6.90%
• Trošak obrade zahteva:
-za klijente koji usmere primanja u banku: 1%
-za klijente bez obaveza prenosa primanja: 2%
Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita

Reprezentativni primer:


Cena vozila Iznos kredita Učešće Period
NKS Rata EKS
Klijenti sa zaradom 7.700 EUR 5.444,44 EUR 2.310 EUR
84 meseca 5,90% 79.27 EUR 7,16%
Ostali klijenti 7.700 EUR 5.500 EUR 2.310 EUR84 meseca 6,90% 82.74 EUR 8,56%

Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 10.10.2016. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50.00 RSD, troškovi izveštaja Kreditnog biroa 246.00 RSD, finansiran trošak obrade zahteva za klijente sa zaradom 1%, za ostale klijente 2%, i troškovi održavanja paket računa 230,00 RSD za klijente koji prenose zaradu u CAS, i ostale klijente.

Instrumenti obezbeđenja:
• solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
• administrativna zabrana
• bez zaloge za iznose kredita do 5,000 EUR sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahteva
• bez kasko osiguranja za iznose kredita do 10,000 EUR sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahteva


Kreditni kalkulatorPreuzmi dokumenta