Auto kredit indeksiran u evrima za kupovinu novih vozila sa kamatnom stopom 0%¹

Auto kredit sa fiksnom kamatnom stopom u evrima za kupovinu novog vozila*

 • Valuta kredita: RSD indeksiran u EUR
 • Kriterijum za indeksiranje: indeksiran u EUR
 • Iznos kredita: 1.000EUR – 25.000 EUR
 • Period otplate: 13 meseci – 84 meseci
 • Minimalno učešće: 30%
 • Nominalna kamatna stopa: fiksno 0% 
 • Bez troška obrade zahteva
 • Bez troškova delimicne ili prevremene otplate kredita
 • Kamatna stopa važisa i bez prenosa zarade
*Ponuda je važeća kod auto dilera koji imaju zaključenu saradnju sa Credit Agricole Srbija. Ponuda je primenjiva isključivo na vozIla za koja diler obezbedi ili oglasi beskamatno finansiranje

 

 Univerzalni kalkulator 

Reprezentativni primer

 

Reprezentativni primer za klijente bez zarade u banci koji zahteve realizuju u salonu auto dilera bez obaveznog kasko osiguranja:

 

Cena vozila

11.000 EUR

Iznos kredita

7.000 EUR

Period

36 meseci

Iznos učešća

4.000 EUR

NKS 

0,00%

RATA 

194,44 EUR

EKS 

0,00%

Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 21. 03. 2019. godine. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. Bez dodatnih troškova koji ulaze u obračun EKS-a pod uslovom da se zahtev realizuje u prodajnom salonu  auto dilera koji ima zakljucenu saradnju sa Crédit Agricole Srbija.

 

Reprezentativni primer za klijente bez zarade u banci koji zahteve realizuju u salonu auto dilera sa obaveznim kasko osiguranjem:

 

Cena vozila

16.000 EUR

Iznos kredita

11.000 EUR

Period

36 meseci

Iznos učešća

5.000 EUR

NKS

0,00%

RATA 

305,56 EUR

EKS 

5,98%

Kamatna stopa je fiksna tokom celog  perioda  otplate  kredita. EKS obracunat na dan 21. 03. 2019. Dospe?e rate svakog 5. u nsesecu. Tros”kovi koji ulaze u EKS: troskovi kasko osiguranja (40.000,00 RSD godis”nje), bez dodatnih tros”kova koji ulaze u obracun EKS—a pod uslovom da se zahtev realizuje u prodajnons salonu auto dilera koji ima zakljucenu saradnju sa Crédit Agricole Srbija.

                                                                                                    

INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA:

 • Solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
 • Administrativna zabrana
 • Bez zaloge i kasko osiguranja za iznose kredita do 10.000 EUR

Aplicirajte za proizvod

...

Uspešno ste podneli zahtev. Bankarski savetnik će Vam se obratiti u najkraćem roku. Zahvaljujemo Vam se na poverenju. Vaša CA banka.

Chat
 

Elektronsko bankarstvo