Specijalna ponuda - 0% kamate

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR

Auto kredit indeksiran u evrima za kupovinu novog vozila sa kamatnom stopom 0%¹

•    Valuta kredita: RSD indeksiran u EUR
•    Kriterijumi za indeksiranje: indeksiran u EUR
•    Iznos kredita: 1,000 EUR  – 25,000 EUR
•    Period otplate: 13 meseci – 84 meseca
•    Učešće: minimum 30%
•    Nominalna kamatna stopa: fiskno 0%
•    Bez troška obrade zahteva
•    Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita 
Cen Vozila Iznos kredita Period Učešće NKS Rata EKS
11.000 EUR 7.000 EUR 60 meseci 4.000 EUR 0.00%
116.67 EUR 0.00%

*Kamatna stopa važi sa i bez prenosa primanja u CAS. Kamatna stopa je fiksna. EKS obračunat na dan 23.02.2017. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. Bez dodatnih troškova koji ulaze u obračun EKS-a pod uslovom da se zahtev realizuje u proadjnom salonu auto dilera koji ima zaključenu saradnju sa Crédit Agricole Srbija.

Instrumenti obezbeđenja:
•    solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
•    administrativna zabrana
•    bez zaloge za iznose kredita do 5,000 EUR za polovna vozila i do 10,000 EUR za nova vozila
•    bez kasko osiguranja za iznose kredita do 10,000 EUR


¹Ponuda je važeća kod auto dilera koji imaju zaključenu saradnju sa Credit Agricole Srbija. Ponuda je primenjiva isključivo na vozIla za koja diler obezbedi ili oglasi beskamatno finansiranje
                                                                                      

Kreditni kalkulator