Specijalna ponuda - 0% kamate

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR

Auto kredit indeksiran u evrima za kupovinu novog vozila sa kamatnom stopom 0%¹

• Valuta kredita: RSD indeksiran u EUR
• Kriterijumi za indeksiranje: indeksiran u EUR
• Iznos kredita: 1,000 EUR – 25,000 EUR
• Period otplate: 13 meseci – 84 meseca
• Učešće: minimum 30%
• Nominalna kamatna stopa: fiksno 0%
• Bez troška obrade zahteva
• Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
Cena Vozila Iznos kredita Period Učešće NKS Rata EKS
11.000 EUR 7.000 EUR 60 meseci 4.000 EUR 0.00%
116.67 EUR 0.00%

*Kamatna stopa važi sa i bez prenosa primanja u CAS. Kamatna stopa je fiksna. EKS obračunat na dan 23.02.2017. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. Bez dodatnih troškova koji ulaze u obračun EKS-a pod uslovom da se zahtev realizuje u proadjnom salonu auto dilera koji ima zaključenu saradnju sa Crédit Agricole Srbija.

Instrumenti obezbeđenja:
•    solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
•    administrativna zabrana
•    bez zaloge za iznose kredita do 5,000 EUR za polovna vozila i do 10,000 EUR za nova vozila
•    bez kasko osiguranja za iznose kredita do 10,000 EUR


¹Ponuda je važeća kod auto dilera koji imaju zaključenu saradnju sa Credit Agricole Srbija. Ponuda je primenjiva isključivo na vozIla za koja diler obezbedi ili oglasi beskamatno finansiranje
                                                                                      

Kreditni kalkulator


Preuzmi dokumenta