Krediti u evrima

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR

Auto kredit sa promenljivom kamatnom stopom u EUR za kupovinu novog vozila


  • Valuta: RSD indeksiran u EUR
  • Kriterijum za indeksiranje: indeksiran u EUR
  • Iznos kredita: 1.000 EUR – 35.000 EUR
  • Period otplate: 6 - 84 meseca
  • Minimalno učešće: 30%
  • Nominalna kamatna stopa: fiksno 3,99% godišnje (4,309% + 3M Euribor)
  • Trošak obrade zahteva: finansiran 1,50%
  • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita

Reprezentativni primer bez obaveznog KASKO osiguranja sa promenljivom kamatnom stopom za klijente koji prenose zaradu u CAS:

Iznos kredita

Period otplate

NKS

Rata

EKS

8.000.00 EUR

84 meseca

3,99%

110,98 EUR

5,22%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Euribora i fiksnog dela. vrednost tromesečnog Euribora za IV kvartal iznosi -0,319% fiksni deo iznosi 4,309%. EKS obračunat na dan 10.10.2018. Dospeće rate svakog 5-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50.00 RSD, troškovi izveštaja Kreditnog biroa: 246,00 RSD, finansiran trošak obrade zahteva 1,50% i troškovi održavanja paket računa: 290,00 RSD mesečno. Vrednost tromesečnog Euribora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.

Reprezentativni primer sa obaveznim KASKO osiguranjem sa promenljivom kamatnom stopom za klijente koji prenose zaradu u CAS:

Iznos kredita

Period otplate

NKS

Rata

EKS

11.000,00 EUR

84 meseca

3,99%

152,60 EUR

11,95%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost tromesčnog Euribora za IV kavrtal iznosi -0,319%, fiksni deo iznosi 4,309%. EKS obračunat na dan 10.10.2018. godine. Dospeće rate svakog 5-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50.00 RSD, troškovi izveštaja Kreditnog biroa: 246,00 RSD, finansiran trošak obrade zahteva 1,50%, troškovi održavanja paket računa: 290,00 RSD mesečno i troškovi KASKO osiguranja (47.425 RSD godišnje). Vrednost tromesečnog Euribora ažurira se svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.

Instrumenti obezbeđenja:

• solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem

• administrativna zabrana

• bez zaloge i kasko osiguranja za iznose kredita do 10.000 EUR. Trošak uspostavljanja zaloge na vozilo snosi Banka