Auto kredit za kupovinu novog HYUNDAI vozila

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
Prijavite se za proizvod

• Valuta kredita: RSD indeksiran u EUR
• Kriterijum za indeksiranje: Indeksiran u EUR
• Iznos kredita: 1.000 EUR – 35.000 EUR
• Period otplate: 6 meseci - 84 meseca
• Minimalno učešće: 30%
• Nominalna kamatna stopa:
- Fiksna: 3,99% za auto kredite sa rokom otplate od 6 do 60 meseci
- Promenljiva 4,311% + 3M Euribor za auto kredite sa rokom otplate od 6 do 84 meseca
• Trošak obrade zahteva: finansiran 1,50%
• Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
• Kamatna stopa je ista za klijente sa i bez prenosa primanja u banku

Reprezentativni primer bez obaveznog KASKO osiguranja sa fiksnom kamatnom stopom za klijente bez primanja u CAS

Cena vozilaIznos kreditaUčešćePeriodNKS RataEKS
10.000 EUR7.106,60
EUR
3.000 EUR60 meseci3,99%130,85
EUR
5,52%

Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 07.08.2018. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice: 50,00 RSD, troškovi izveštaja kreditnog biroa: 246,00 RSD, trošak obrade zahteva: finansirano 1,50%, trošak održavanja računa 290,00 RSD mesečno.


Reprezentativni primer sa obaveznim KASKO osiguranjem sa fiksnom kamatnom stopom za klijente bez primanja u CAS

Cena vozilaIznos kreditaUčešćePeriodNKS RataEKS
15.000 EUR10.659,90 EUR4.500 EUR60 meseci3,99%196,27 EUR10,81%

Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 07.08.2018. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice: 50,00 RSD, troškovi izveštaja kreditnog biroa: 246,00 RSD, trošak obrade zahteva: finansirano 1,50%, trošak održavanja računa 290,00 RSD mesečno i troškovi KASKO osiguranja (35.000 RSD godišnje).


Reprezentativni primer bez obaveznog KASKO osiguranja sa promenljivom kamatnom stopom za klijente bez primanja u CAS

Cena vozilaIznos kreditaUčešćePeriodNKS RataEKS
10.000 EUR7.106,60
EUR
3.000 EUR84 meseca3,99%97,11
EUR
5,32%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Euribora za III kvartal iznosi -0,321%, fiksni deo iznosi 4,311%. EKS obračunat na dan 07.08.2018. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice: 50,00 RSD, troškovi izveštaja kreditnog biroa: 246,00 RSD, trošak obrade zahteva: finansirano 1,50%, trošak održavanja računa 290,00 RSD mesečno. Vrednost tromesečnog Euribora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.


Reprezentativni primer sa obaveznim KASKO osiguranjem sa promenljivom kamatnom stopom za klijente bez primanja u CAS

Cena vozilaIznos kreditaUčešćePeriodNKS RataEKS
15.000 EUR10.659,90 EUR4.500 EUR84 meseca3,99%145,66 EUR10,41%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Euribora za III kvartal iznosi -0,321%, fiksni deo iznosi 4,311%. EKS obračunat na dan 07.08.2018. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice: 50,00 RSD, troškovi izveštaja kreditnog biroa: 246,00 RSD, trošak obrade zahteva: finansirano 1,50%, trošak održavanja računa 290,00 RSD mesečno i troškovi KASKO osiguranja (35.000 RSD godišnje). Vrednost tromesečnog Euribora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.Instrumenti obezbeđenja:


•solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
•administrativna zabrana
•bez zaloge i kasko osiguranja za iznose kredita do 10.000 EUR. Trošak uspostavljanja zaloga na vozilo snosi Banka.

Kreditni kalkulator