Specijalna sajamska ponuda: kamatna stopa 3,99% u EUR sa rokom do 7 godina

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
Prijavite se za proizvod

Auto kredit indeksiran u EUR za kupovinu novog vozila

 • Valuta kredita: RSD indeksiran u EUR
 • Kriterijumi za indeksiranje: indeksiran u EUR
 • Iznos kredita: 1.000 EUR - 35.000 EUR
 • Period otplate: 6 meseci - 84 meseca
 • Prvo plaćanje*: 30-90%
 • Nominalna kamatna stopa: 4,304% + 3M Euribor
 • Bez troška obrade zahteva
 • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
Cena vozila
Iznos kredita
Period otplate Prvo plaćanje* NK** Rata EKS
10.000 EUR
10.000 EUR
84 meseca 3.000 EUR 3,99%
105,62 EUR
7.81%

Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 18.12.2017.godine. Dospeće rata svakog 5-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi Kreditnog biroa 246,00 RSD, finansiran trošak obrade zahteva 1,5% i troškovi održavanja paket računa 290,00 RSD mesečno.

Instrumenti obezbeđenja:

 • solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
 • administrativna zabrana
 • bez zaloge i kasko osiguranja za iznose kredita do 10.000 EUR (iznose definiše cena vozila umanjena za prvo plaćanje)
 • bez zaloge za iznose kredita do 1.150.000 RSD sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahteva
 • bez kasno osiguranja za iznose kredita do 10.000 evra sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahtevaSpecijalna sajamska ponuda: kamatna stopa 3,99% u EUR sa rokom do 7 godina

01 UNOS PODATAKA
02 PRIJAVA
03 POTVRDA

Preuzmi dokumenta