Specijalna ponuda 5,90% - Fiksna kamatna stopa u RSD za kupovinu novih i polovnih automobila

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
Prijavite se za proizvod

Auto kredit sa fiksnom kamatnom stopom u RSD za kupovinu novog i polovnog vozila

  • Valuta kredita: RSD
  • Iznos kredita: 100.000 RSD – 3.500.000 RSD (do 2.500.000 RSD za polovne automobile)
  • Period otplate: 6 meseci - 36 meseci
  • Bez obaveznog učešća
  • Nominalna kamatna stopa: fiksno 5,90%
  • Trošak obrade zahteva: finansiran 1,50%
  • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita

* Kamatna stopa važi za postojeće klijente Banke kao i za klijente koji se odluče da prenesu primanja u CAS

Reprezentativni primer bez obaveznog KASKO osiguranja za klijente koji prenesu zaradu u CAS

Cena vozilaIznos kredita UčešćePeriod NKS Rata EKS
1.200.000 RSD
852.791,88 RSD
360.000 RSD36 meseci 5.90%
25.904,96 RSD
7.88%
Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 18.04.2018.godine. Dospeće rata svakog 5-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi Kreditnog biroa 246,00 RSD, finansiran trošak obrade zahteva 1,5% i troškovi održavanja paket računa 290,00 RSD mesečno.

Reprezentativni primer sa obaveznim KASKO osiguranjem za klijente koji prenesu zaradu u CAS

Cena vozilaIznos kredita UčešćePeriod NKS Rata EKS
1.200.000 RSD
1.218.274,11 RSD
0 RSD36 meseci 5.90%
37.007,08 RSD
11,60 %
Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 18.04.2018.godine. Dospeće rata svakog 5-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi Kreditnog biroa 246,00 RSD, finansiran trošak obrade zahteva 1,5%, troškovi održavanja paket računa 290,00 RSD mesečno i troškovi KASKO osiguranja (24.000 RSD godišnje).

Instrumenti obezbeđenja:

•solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem

•administrativna zabrana

bez zaloge za polovna vozila za iznose kredita do 575.000 RSD, bez zaloge za nova vozila za iznose kredita do 1.150.000 RSD. Trošak uspostavljanja zaloge na vozilo snosi Banka.

•bez kasko osiguranja za iznose kredita do 10.000 evra
Kreditni kalkulator
Specijalna sajamska ponuda 5,90% - Fiksna kamatna stopa u RSD

01 UNOS PODATAKA
02 PRIJAVA
03 POTVRDA

Preuzmi dokumenta