Specijalna sajamska ponuda 5,90% - Fiksna kamatna stopa u RSD

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
Prijavite se za proizvod

Specijalna sajamska ponuda:*

U okviru Specijalne sajamske ponude, uz dinarske auto-kredite sa fiksnom NKS 5,90% godišnje, Crédit Agricole Srbija odobrava i dodatne pogodnosti po izboru kiljenta:

1. MasterCard kreditna kartica do 100.000 RSD bez troškova kamate, naknade i osiguranja do 31.12.2017.
2. Dozvoljeni minus do 50.000 RSD bez kamate do 12 meseci
3. Dva Maestro Travel putna osiguranja


* uz prenos zarade birajte jednu od tri ponuđene privilegje: bez prenosa zarade birajte izmešu 1. i 3. opcije

Auto kredit sa fiksnom kamatnom stopom u RSD za kupovinu novog vozila

  • Valuta kredita: RSD
  • Iznos kredita: 100.000 RSD – 3.500.000 RSD
  • Period otplate: 6 meseci - 36 meseci
  • Bez obaveznog učešća
  • Nominalna kamatna stopa: fiksno 5,90%
  • Trošak obrade zahteva: finansiran 1,50%
  • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
Iznos kredita Period NKS Rata EKS
609.137,06 RSD
36 meseci 5.90%
18.503,54 RSD
7.98 %

Kamatna stopa važi za postojeće klijente CAS, kao i za klijente koji se odluče da prenesu zaradu. Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 21.03.2017.godine. Dospeće rata svakog 5-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi Kreditnog biroa 246,00 RSD, finansiran trošak obrade zahteva 1,5% i troškovi održavanja paket računa 230,00 RSD mesečno.

Instrumenti obezbeđenja:

  • solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
  • administrativna zabrana
  • bez zaloge i kasko osiguranja za iznose kredita do 10.000 EUR (iznose definiše cena vozila umanjena za prvo plaćanje)Specijalna sajamska ponuda 5,90% - Fiksna kamatna stopa u RSD

01 UNOS PODATAKA
02 PRIJAVA
03 POTVRDA

Preuzmi dokumenta