Beskamatni potrošački kredit

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR

Beskamatni potrošački kredit u RSD

Crédit Agricole Srbija svojim klijentima nudi beskamatne kredite za sledeće usluge:   • energetsku efikasnost i opremanje stana i kuće (PVC stolarija, prozori, izolacija, grejanje, hlađenje, solarni paneli...)
  • medicinske usluge (krioprezervacija, porođaji, lečenje, hirurški zahvati...)
  • motorcikle, skutere, kvadove, plovila
  • školarine, kurseve, work & travel programe
  • ostale robe i usluge koje su navedene u profakturi prodavcaPonuda je važeća u prodajnim mestima i zdravstvenim ustanovama koje imaju zaključenu saradnju sa Crédit Agricole Srbija. 

Ponuda je primenjiva isključivo na robu i usluge za koja CAS partner obezbedi ili oglasi beskamatno finansiranje.

 

Osnovne karakteristike proizvoda


• Valuta kredita: RSD

• Kriterijumi za indeksiranje: Nema kriterijum za indeksiranje
• Iznos kredita: 50.000 – 1.200.000 RSD
• Period otplate: 6 – 72 meseci
• Bez učešća
• Nominalna kamatna stopa: fiksno 0%
• Bez troška obrade zahteva
• Bez troškova delimične ili potpune prevremena otplate kredita

*Kamata je ista za klijente sa i bez primanja u CASReprezentativni primer za klijente bez zarade u CAS

Iznos kredita

Učešće

Period otplate

NKS

Rata

EKS

200.000 RSD

0 RSD

36 meseci

0%

5.555,56 RSD

3,31%

*Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 23.07.2018. Dospeće rate svakog 5og u mesecu. U EKS ulaze troškovi: menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak održavanja paket računa 290,00 RSD mesečno

Instrumenti obezbeđenja :

• solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
• administrativna zabrana
 

Beskamatni potrošački kredit u EUR

Crédit Agricole Srbija svojim klijentima nudi beskamatne kredite za sledecu robu i usluge: 


·energetsku efikasnost i opremanje stana i kuće (PVC stolarija, prozori, izolacija, grejanje, hlađenje, solarni paneli...)


·medicinske usluge (krioprezervacija, porođaji, lečenje, hirurški zahvati...)

·motocikle, skutere, kvadove, plovila

·školarine, kurseve, work & travel programe

·ostale robe i usluge koje su navedene u profakturi prodavca


Ponuda je važeća u prodajnim mestima i zdravstvenim ustanovama koje imaju zaključenu saradnju sa Crédit Agricole Srbija. 


Ponuda je primenjiva isključivo na robu i usluge za koja CAS partner obezbedi ili oglasi beskamatno finansiranje.

Osnovne karakteristike proizvoda


• Vrsta kredita: Potrošački kredit indeksiran u EUR 
• Valuta kredita: RSD indeksiran EUR
• Kriterijumi za indeksiranje: indeksiran u EUR
• Iznos kredita: 500 – 10.000 EUR
• Period otplate: 6 – 72 meseca
• Učešće: min 30%
• Nominalna kamatna stopa: fiksno 0%
• Bez troška obrade zahteva
• Bez troškova delimične ili potpune prevremena otplate kredita

 
*Kamatna stopa je ista za klijente sa i bez prenosa primanja u CAS

Reprezentativni primer

Iznos na profakturi

Iznos kredita

Učešće

Period otplate

NKS

Rata

EKS

2.000 EUR

1.400 EUR

30%

36 meseca

0.00%*

38.89 EUR

4,04%

 

*Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 26.07.2018. Dospeće rate svakog 5-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD,troškovi održavanja paket računa 290,00RSD mesečno

Instrumenti obezbeđenja :

• solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
• administrativna zabrana