akcija standard
Kamatna stopa 9,99%
Vaša mesečna rata 601RSD
17.384,20 RSD
Preliminarno odobren
Besplatno apliciraj
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Informacije
•Valuta kredita: RSD sa fiksnom NKS
•Kriterijumi za indeksiranje: Nema kriterijum za indeksiranje
•Iznos kredita: od 10.000 RSD – 1.200.000 RSD
•Period otplate: 12 – 18 meseci
•Bez učešća
•Nominalna kamatna stopa:
•Trošak obrade kredita: 2%
•NKS fiksna, 9.99% p.A.
•Bez troškova održavanja i osiguranja kredita
•Bez troškova prevremene ili delimične otplate kredita
•Trošak održavanja tekućeg računa 290 RSD mesečno za klijente koji ne prenose zaradu

Instrumenti obezbeđenja:
•solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
•administrativna zabrana

Reprezentativni primer
Iznos kreditaUčešćePeriod otplateNKSRataEKS
65,000.00 RSD0%18 meseci9.99%3,903.41 RSD14.17%
*Reprezentativni primer je za klijenta sa zaradom u banci

Kamatna stopa je fiksna. EKS obračunat na dan 05.02.2018. Dospeće rate svakog 5‐og u mesecu. Troškovi na teret klijenta koji ulaze u EKS: menice 50 RSD, troškovi kreditnog biroa 246 RSDtrošak obrade zahteva 2%

Kamatna stopa 9,99%
Vaša mesečna rata 601RSD
17.384,20 RSD
Preliminarno odobren
Besplatno apliciraj
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

rok do 36 meseci rok do 72 meseca
Kamatna stopa 9,99%
Vaša mesečna rata 601RSD
17.384,20 RSD
Preliminarno odobren
Besplatno apliciraj
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Kamatna stopa 9,99%
Vaša mesečna rata 601RSD
17.384,20 RSD
Preliminarno odobren
Besplatno apliciraj
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Informacije
Iznos na profakturi
Iznos kredita
Učešće
Period otplate
NKS
Rata
TJN
50,200.00 RSD
50,200.00 RSD0%12
9.99%
4,413.14 RSD
2%
Reprezentativni primer

Click2Call

Unesite email