Potrošački kredit

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR

Potrošački kredit u RSD

Osnovne karakteristike kredita - Potrošački kredit u RSD

• Valuta kredita: RSD
• Kriterijumi za indeksiranje: Nema kriterijum za indeksiranje
• Iznos kredita: 50.000 – 1.200.000 RSD
• Period otplate: 6 – 72 meseca
• Učešća 0%-90%
• Nominalna kamatna stopa: fiksna 7.95%

•Trošak obrade kredita: 1%

•Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita*Kamatna stopa važi za klijente sa zaradom ili prenosom zarade u CAS

Reprezentativni primer:

Iznos kredita

Period otplate

Učešće

NKS

Rata

EKS

200.000 RSD

36 meseci

0%

7,95%*

6.262,66RSD

12,32%

*Kamatna stopa je fiksna. EKS obračunat na dan 23.07.2018. Dospeće rate svakog 5og u mesecu.Troškovi na teret klijenta koji ulaze u EKS: menice 50 RSD, troškovi kreditnog biroa: 246 RSD, trošak obrade kredita: 1.00%, trošak održavanja tekućeg računa: 290 RSD mesečno.

Instrumenti obezbeđenja :

• solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
• administrativna zabrana

Potrošački kredit u EUR

Osnovne karakteristike kredita - Potrošački kredit indeksiran u EUR

• Valuta kredita: RSD indeksiran u EUR

• Kriterijumi za indeksiranje: indeksiran u EUR
• Iznos kredita: 500 – 10.000 EUR
• Period otplate: 6 – 72 meseci
• Učešće: minimum 30%
• Nominalna kamatna stopa: fiksna 5.95%
• Trošak obrade kredita: 1%
• Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita


*Kamatna stopa važi za klijente sa zaradom ili prenosom zarade u CAS


Reprezentativni primer za klijenta koji prenese zaradu u CAS

Iznos po profakturi

Iznos kredita

Period otplate

Učešće

NKS

Rata

EKS

2.000 EUR

1.400 EUR

36 meseci

30%

5,95%*

42,56EUR

10,88%


*Kamatna stopa je fiksna. EKS obračunat na dan 23.07.2018. Dospeće rate svakog 5og u mesecu. Troškovi na teret klijenta koji ulaze u EKS: menica: 50 RSD, troškovi kreditnog biroa: 246 RSD, trošak obrade kredita: 1.00%,trošak održavanja tekućeg računa: 290 RSD mesečno.

Instrumenti obezbeđenja :

• solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
• administrativna zabrana