Potrošački kredit indeksiran u EUR

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
Osnovne karakteristike kredita - Potrošački kredit indeksiran u EUR

• Valuta kredita: RSD indeksiran u EUR
• Kriterijumi za indeksiranje: indeksiran u EUR
• Iznos kredita: 500 – 10.000 EUR
• Period otplate: 6 – 72 meseci
• Učešće: minimum 30%
• Nominalna kamatna stopa:
o Za klijente CAS: fiksno 5.99%
o Za ostale: fiksno 8.99%
• Trošak obrade kredita: 1%
• Prevremena i delimična otplata: 0%

Reprezentativni primer:

Iznos po profakturi Iznos kredita Period otplate Učešće NKS Rata EKS
2.000 EUR 1.400 EUR 36 meseci 600 EUR 5,99%* 42,58 EUR 6,98%
2.000 EUR 1.400 EUR
36 meseci 600 EUR
8,99%** 44,51 EUR
14,12%
*Kamatna stopa važi za klijente sa zaradom u CAS. Kamatna stopa je fiksna. EKS obračunat na dan18.12.2017. Dospeće rate svakog 5‐og u mesecu. Troškovi na teret klijenta koji ulaze u EKS: menice 50 RSD, troškovi kreditnog biroa: 246 RSD, trošak obrade kredita: 1.00%.

** Kamatna stopa važi za klijente koji nemaju zaradu u CAS. Kamatna stopa je fiksna. EKS obračunat na dan 18.12.2017. Dospeće rate svakog 5‐og u mesecu. Troškovi na teret klijenta koji ulaze u EKS: menice 50 RSD, troškovi kreditnog biroa: 246 RSD, trošak obrade kredita: 1.00%, trošak održavanja tekućeg računa: 290 RSD mesečno za klijente koji ne primaju zaradu u CAS.

Instrumenti obezbeđenja:
• solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
• administrativna zabrana

Kreditni kalkulator


Preuzmi dokumenta