Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
 • Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
 • Valuta kredita: RSD
 • Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos kredita: do 10.000.000 RSD
 • Maksimalni iznos kredita do 50% vrednosti od nekretnine koja je predmet adaptacije ili koja se stavlja pod hipoteku.
 • Način isplate: u profakturama/fakturama - 70% od iznosa kredita; u gotovini - 30% od iznosa kredita
 • Učešće: 0% - 20%
 • Period otplate: do 120 meseci
 • Nominalna kamatna stopa: 8% + 6M Belibor
 • Administrativni trošak: 1,5%
 • Prevremena otplata: 0% - 1%*
 • Trošak održavanja kreditne partije: 0.10% (na ostatak glavnice, jednom godišnje do kraja otplate kredita)

* Prevremena otplata iznosi, 1% od iznosa glavnice koja se prevremeno otplaćuje, i to ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora o kreditu duži od jedne godine; Ako je ovaj period kraći, naknada će iznositi 0,5% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice. Banka će naplatiti naknadu za prevremenu otplatu samo ako je iznos prevremene otplate u periodu od dvanest meseci veći od 1.000.000 dinara.

Reprezentativni primer:

Iznos kredita Period otplate
NKS Rata EKS
2.400.000 RSD 120 meseci 11,770%34.114,68 RSD 15,20%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Belibora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Belibora za IV kvartal: 3,770% fiksni deo: 8%. EKS obračunat na dan 04.10.2016 . Dospeće rate svakog dana u mesecu.Primer troškova koji prate odobrenje kredita u vrednosti od 2.400.000 RSD

 • Trošak obrade kredita: 36.000 RSD
 • Menice: 150 RSD (3 menice x 50 RSD)
 • Osnovni izvešaj Kreditnog biroa: 246 RSD
 • Overa založne izjave: 10.080 RSD
 • Osiguranje nepokretnosti – godišnje: 40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Osiguranje života – godišnje: oko 100 EUR
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Procena vrednosti nepokretnosti: od 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Upis hipoteke: 20.000 RSD
 • Održavanje kreditne partije: 0.10% na godišnjem nivou na preostali iznos glavnice

Sredstva obezbeđenja kredita

 • Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
 • Menica i menično ovlašćenje
 • Hipoteka prvog reda na nepokretnost