Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
 • Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
 • Valuta kredita: RSD
 • Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos kredita: do 10.000.000 RSD
 • Maksimalni iznos kredita do 50% vrednosti od nekretnine koja je predmet adaptacije ili koja se stavlja pod hipoteku.
 • Način isplate: u profakturama/fakturama - 60% od iznosa kredita; u gotovini - 40% od iznosa kredita
 • Učešće: minimum 20%
 • Period otplate: do 120 meseci
 • Nominalna kamatna stopa: 2,78% + 6M Belibor
 • Trošak obrade kredita: 1,50% - 1,95%
 • Prevremena otplata: 0% - 1%*
 • Trošak održavanja kreditne partije: 0.10% (na ostatak glavnice, jednom godišnje do kraja otplate kredita)

* Prevremena otplata iznosi, 1% od iznosa glavnice koja se prevremeno otplaćuje, i to ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora o kreditu duži od jedne godine; Ako je ovaj period kraći, naknada će iznositi 0,5% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice. Banka će naplatiti naknadu za prevremenu otplatu samo ako je iznos prevremene otplate u periodu od dvanest meseci veći od 1.000.000 dinara.

Reprezentativni primer:

Iznos kredita Period otplate NKS Rata EKS
3.700.000 RSD 120 meseci 6.01% 41.096,17 RSD 8.62%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Belibora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Belibora za I polugodište: 3,23% fiksni deo: 2,78%. EKS obračunat na dan 08.01.2018. Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu.

Primer troškova koji prate odobrenje kredita u vrednosti od 3.700.000 RSD

 • Trošak obrade kredita: 72.150 RSD
 • Trošak obrade kredita kod NKOSK: 30 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Trošak osiguranja kod NKOSK-a: 420 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Trošak održavanja računa (u slučaju da klijent nije već korisnik računa u Banci): promenjiv 290 RSD
 • Menice: 150 RSD (3 menice x 50 RSD)
 • Osnovni izvešaj Kreditnog biroa: 246 RSD
 • Overa založne izjave: 10.080 RSD
 • Osiguranje nepokretnosti – godišnje: 40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Osiguranje života – godišnje: oko 100 EUR
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Procena vrednosti nepokretnosti: od 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Taksa za upis hipoteke: 20.000 RSD
 • Održavanje kreditne partije: 0.10% na godišnjem nivou na preostali iznos glavnice

Sredstva obezbeđenja kredita

 • Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
 • Menica i menično ovlašćenje
 • Hipoteka prvog reda na nepokretnost