Stambeni krediti

 

Preduslovi za dobijanje stambenog kredita:

  • Državljanin Republike Srbije sa prebivalištem u Republici Srbiji
  • Stalno zaposlenje u trajanju od minimalno godinu dana neprekidnog radnog staža zaključno sa danom apliciranja i šest meseci rada na neodređeno kod poslednjeg poslodavca
  • Prenos zarade na tekući račun u Crédit Agricole Srbija (minimum jedna uplata pre plasmana stambenog kredita)

Chat Chat
 

Elektronsko bankarstvo