4.8% 5.5%
Kamatna stopa 4,80%
Vaša mesečna rata 10
25.000,00 RSD
Preliminarno odobren
Besplatno apliciraj
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Informacije
• Valuta kredita: RSD indeksiran u EUR
• Kriterijum za indeksiranje: indeksiran u EUR
• Iznos kredita: 1,000 EUR – 25,000 EUR
• Period otplate: 6 meseci - 84 meseca
• Učešće: minimum 30%
• Nominalna kamatna stopa: fiksno 4.80%
• Trošak obrade zahteva: 1.80%
• Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita

Kamatna stopa važi za postojeće klijente CAS, kao i za klijente koji se odluče da prenesu zaradu.

Instrumenti obezbeđenja:
• solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
• administrativna zabrana
• bez zaloge za iznose kredita do 575,000 RSD sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahteva
• bez kasko osiguranja za iznose kredita do 5,000 EUR sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahteva
Reprezentativni primer
Cena vozilaIznos kreditaPeriodUčešćeNKSRATAEKS
7.000 EUR 4.989,82 EUR84 meseca2.100 EUR4.80%70.06 EUR6.59%

Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 28.02.2018. godine. Dospeće rate svakog 5-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice: 50.00 RSD, troškovi izveštaja Kreditnog biroa: 246.00 RSD, finansiran trošak obrade zahteva: 1.80% i troškovi održavanja paket računa: 290.00 RSD mesečno.

Kamatna stopa 5,50%
Vaša mesečna rata 10
25.000,00 RSD
Preliminarno odobren
Besplatno apliciraj
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Informacije
•Valuta kredita: RSD indeksiran u EUR
•Kriterijum za indeksiranje: Indeksiran u EUR
•Iznos kredita: 1,000 EUR –35,000 EUR (za polovna vozila do 25,000 EUR)
•Period otplate: 6 meseci - 84 meseca
•Minimalno učešće: 30%
•Nominalna kamatna stopa: fiksno 5.50%
•Trošak obrade zahteva: finansiran 1.50%
•Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
Kamatna stopa važi sa i bez prenosa primanja u CAS

Instrumenti obezbeđenja:

• solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
• administrativna zabrana
• bez zaloge za iznose kredita do 10,000 EUR za nova vozila i do 5,000 EUR za polovna vozila sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahteva
• bez kasko osiguranja za iznose kredita do 10,000 EUR sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahteva
Reprezentativni primer
Cena vozilaIznos kreditaPeriodUčešćeNKSRATAEKS
7.000 EUR 4.974,62 EUR84 meseca2.100 EUR5.50%71.49 EUR7.20%


Kamatna stopa je fiksna. EKS obračunat na dan 19.12.2017. Dospeće rate svakog 5-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice: 50.00 RSD, troškovi izveštaja Kreditnog biroa: 246.00 RSD, finansiran trošak obrade zahteva: 1.50% i troškovi održavanja paket računa: 290.00 RSD mesečno.

rok do 36 meseci rok do 72 meseca
Kamatna stopa 5,90%
Vaša mesečna rata 3.084RSD
25.000,00 RSD
Preliminarno odobren
Besplatno apliciraj
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Informacije
•Valuta kredita: RSD
•Iznos kredita: 100,000 RSD – 3,500,000 RSD (za polovna vozila do 2,500,000 RSD)
•Period otplate: 6 meseci - 36 meseci
•Nominalna kamatna stopa: fiksno 5.90%
•Trošak obrade zahteva: finansiran 1.50%
•Bez obaveznog učešća
•Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
Kamatna stopa važi za postojeće klijente CAS, kao i za klijente koji se odluče da prenesu zaradu

Instrumenti obezbeđenja:
•solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
•administrativna zabrana
•bez zaloge za iznose kredita do 1,150,000 RSD sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahteva
•bez kasko osiguranja za iznose kredita do 10,000 EUR sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahteva


Reprezentativni primer
Cena vozilaIznos kreditaPeriodUčešćeNKSRATAEKS
1,200,000 RSD852,791.88 RSD36 meseci360,000 RSD5.90%25,904.96 RSD7.89%
Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 18.12.2017. godine. Dospeće rate svakog 5-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice: 50.00 RSD, troškovi izveštaja Kreditnog biroa: 246.00 RSD, finansiran trošak obrade zahteva: 1.50% i troškovi održavanja paket računa: 290.00 RSD mesečno.
Kamatna stopa 7,90%
Vaša mesečna rata 3.177RSD
25.000,00 RSD
Preliminarno odobren
Besplatno apliciraj
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Informacije
•Valuta kredita: RSD
•Kriterijum za indeksiranje: Nema kriterijuma za indeksiranje
•Iznos kredita: 100,000 RSD – 3,500,000 RSD (za polovna vozila do 2,500,000 RSD)
•Period otplate: 6 meseci - 72 meseca
•Nominalna kamatna stopa: fiksno 7.90%
•Trošak obrade zahteva: finansiran 1.50%
•Bez obaveznog učešća
•Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
Kamatna stopa važi za postojeće klijente CAS, kao i za klijente koji se odluče da prenesu zaradu

Instrumenti obezbeđenja:

• solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
• administrativna zabrana
•bez zaloge za iznose kredita do 1,150,000 RSD sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahteva
•bez kasko osiguranja za iznose kredita do 10,000 EUR sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahteva
Reprezentativni primer
Cena vozilaIznos kreditaPeriodUčešćeNKSRATAEKS
1,200,000 RSD852,791.88 RSD72 meseca360,000 RSD7.90%14,910.60 RSD9.52%
Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 18.12.2017. godine. Dospeće rate svakog 5-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice: 50.00 RSD, troškovi izveštaja Kreditnog biroa: 246.00 RSD, finansiran trošak obrade zahteva: 1.50% i troškovi održavanja paket računa: 290.00 RSD mesečno.

Click2Call

Unesite email