Kamatna stopa 0,00%
Vaša mesečna rata 19
19.735,80 RSD
Preliminarno odobren
Besplatno apliciraj
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Informacije
• Valuta kredita: RSD indeksiran u EUR
• Kriterijumi za indeksiranje: indeksiran u EUR
• Iznos kredita: 1,000 EUR – 5,000 EUR
• Period otplate: 13 meseci – 36 meseca
• Učešće: minimum 30%
• Nominalna kamatna stopa: fiksno 0%
• Bez troška obrade zahteva
• Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita

Instrumenti obezbeđenja:
• solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
• administrativna zabrana
• bez zaloge za iznose kredita do 5,000 EUR za polovna vozila i do 10,000 EUR za nova vozila
• bez kasko osiguranja za iznose kredita do 10,000 EUR

Reprezentativni primer
Cena vozilaIznos kreditaPeriodUčešćeNKSRATAEKS
5.000,00 EUR 3.500,00 EUR36 meseci1.500,00 EUR0%*116,67 EUR1,59%


*Kamatna stopa je fiksna. EKS obračunat na dan 22.12.2017. Dospeće rate svakog 5‐og u mesecu.


Troškovi na teret klijenta koji ulaze u EKS: menice 50 RSD, troškovi kreditnog biroa 246 RSD, trošak održavanja računa 290 RSD mesečno.

Kamatna stopa 0,00%
Vaša mesečna rata 19
19.735,80 RSD
Preliminarno odobren
Besplatno apliciraj
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Informacije
• Valuta kredita: RSD indeksiran u EUR
• Kriterijumi za indeksiranje: indeksiran u EUR
• Iznos kredita: 1,000 EUR – 5,000 EUR
• Period otplate: 13 meseci – 36 meseca
• Učešće: minimum 30%
• Nominalna kamatna stopa: fiksno 0%
• Bez troška obrade zahteva
• Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita

Instrumenti obezbeđenja:
• solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
• administrativna zabrana
• bez zaloge za iznose kredita do 5,000 EUR za polovna vozila i do 10,000 EUR za nova vozila
• bez kasko osiguranja za iznose kredita do 10,000 EUR

Reprezentativni primer
Cena vozilaIznos kreditaPeriodUčešćeNKSRATAEKS
5.000,00 EUR 3.500,00 EUR36 meseci1.500,00 EUR0%*116,67 EUR1,59%


*Kamatna stopa je fiksna. EKS obračunat na dan 22.12.2017. Dospeće rate svakog 5‐og u mesecu.

Troškovi na teret klijenta koji ulaze u EKS: menice 50 RSD, troškovi kreditnog biroa 246 RSD, trošak održavanja računa 290 RSD mesečno.

Kamatna stopa 5,90%
Vaša mesečna rata 3.084RSD
20.931,92 RSD
Preliminarno odobren
Besplatno apliciraj
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Informacije
•Valuta kredita: RSD
•Iznos kredita: 100,000 RSD – 3,500,000 RSD (za polovna vozila do 2,500,000 RSD)
•Period otplate: 6 meseci - 36 meseci
•Nominalna kamatna stopa: fiksno 5.90%
•Trošak obrade zahteva: finansiran 1.50%
•Bez obaveznog učešća
•Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
Kamatna stopa važi za postojeće klijente CAS, kao i za klijente koji se odluče da prenesu zaradu

Instrumenti obezbeđenja:
•solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
•administrativna zabrana
•bez zaloge za iznose kredita do 1,150,000 RSD sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahteva
•bez kasko osiguranja za iznose kredita do 10,000 EUR sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahteva


Reprezentativni primer
Cena vozilaIznos kreditaPeriodUčešćeNKSRATAEKS
1.200.000 RSD852.791,88 RSD36 meseci360.000 RSD5.90%25.904,96 RSD7,89%
Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 18.12.2017. godine. Dospeće rate svakog 5-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice: 50.00 RSD, troškovi izveštaja Kreditnog biroa: 246.00 RSD, finansiran trošak obrade zahteva: 1.50% i troškovi održavanja paket računa: 290.00 RSD mesečno.
Kamatna stopa 5,90%
Vaša mesečna rata 3.084RSD
20.931,92 RSD
Preliminarno odobren
Besplatno apliciraj
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Informacije
•Valuta kredita: RSD
•Iznos kredita: 100,000 RSD – 3,500,000 RSD (za polovna vozila do 2,500,000 RSD)
•Period otplate: 6 meseci - 36 meseci
•Nominalna kamatna stopa: fiksno 5.90%
•Trošak obrade zahteva: finansiran 1.50%
•Bez obaveznog učešća
•Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
Kamatna stopa važi za postojeće klijente CAS, kao i za klijente koji se odluče da prenesu zaradu

Instrumenti obezbeđenja:
•solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
•administrativna zabrana
•bez zaloge za iznose kredita do 1,150,000 RSD sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahteva
•bez kasko osiguranja za iznose kredita do 10,000 EUR sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahteva


Instrumenti obezbeđenja:

• solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
• administrativna zabrana
•bez zaloge za iznose kredita do 1,150,000 RSD sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahteva
•bez kasko osiguranja za iznose kredita do 10,000 EUR sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahteva
Reprezentativni primer
Cena vozilaIznos kreditaPeriodUčešćeNKSRATAEKS
1,200,000 RSD852,791.88 RSD36 meseci360,000 RSD5.90%25,904.96 RSD7.89%
Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 18.12.2017. godine. Dospeće rate svakog 5-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice: 50.00 RSD, troškovi izveštaja Kreditnog biroa: 246.00 RSD, finansiran trošak obrade zahteva: 1.50% i troškovi održavanja paket računa: 290.00 RSD mesečno.

Click2Call

Unesite email