Kamatna stopa 3,99%
Vaša mesečna rata 14
18.816,22 RSD
Preliminarno odobren
Besplatno apliciraj
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Informacije
 • Valuta kredita: RSD indeksiran u EUR
 • Kriterijum za indeksiranje: Indeksiran u EUR
 • Iznos kredita: 1,000 EUR –35,000 EUR
 • Period otplate: 6 meseci - 84 meseca
 • Minimalno učešće: 30%
 • Nominalna kamatna stopa: fiksno 3.99%
 • Promenljiva 4.32 % + 3M Euribor za auto kredite sa rokom otplate od 6 do 84 meseca
 • Trošak obrade zahteva: finansiran 1,50%*
 • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
 • Kamatna stopa je ista za klijente sa i bez prenosa primanja u banku.
Instrumenti obezbeđenja:
• solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
• administrativna zabrana
• bez zaloge i kasko osiguranja za iznose kredita do 10.000 EUR


*Trošak obrade kreditnog zahteva može biti finansiran kreditom
Reprezentativni primer za klijente bez zarade u CAS

Punto500L POP STARTipo Sedan Pop500 X pop
Cena vozila8.250 EUR11.490 EUR10.490 EUR13.500 EUR
Iznos kredita5.775,00 EUR8.043,00 EUR7.343,00 EUR9.450,00 EUR
Period84 meseca84 meseca84 meseca84 meseca
Učešće2.475,00 EUR3.447,00 EUR3.147,00 EUR4.050,00 EUR
NKS3,99%3,99%3,99%3,99%
RATA78,91 EUR109,90 EUR100,34 EUR129,13 EUR
EKS5,00%4,74%4,80%4,64%
Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Euribora za I kvartal iznosi -0,329%, fiksni deo iznosi 4,319%. EKS obračunat na dan 19.03.2018. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice: 50,00 RSD, troškovi izveštaja kreditnog biroa: 246,00 RSD, trošak obrade zahteva: 1,50% finansiran, trošak održavanja računa 290,00 RSD mesečno za klijente bez zarade u CAS. Vrednost tromečnog Euribora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.
Kamatna stopa 5,70%
Vaša mesečna rata 10
18.215,26 RSD
Preliminarno odobren
Besplatno apliciraj
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Informacije
 • Valuta kredita: RSD indeksiran u EUR
 • Kriterijum za indeksiranje: Indeksiran u EUR
 • Iznos kredita: 1,000 EUR –35,000 EUR
 • Period otplate: 6 meseci - 84 meseca
 • Minimalno učešće: 30%
 • Nominalna kamatna stopa: fiksno 5.70%
 • Trošak obrade zahteva: 1%
 • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
 • Kamatna stopa je ista za klijente sa i bez prenosa primanja u banku.

Instrumenti obezbeđenja:
 • solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
 • administrativna zabrana
 • bez zaloge i kasko osiguranja za iznose kredita do 10,000 EUR sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahteva
 • bez kasko osiguranja za iznose kredita do 10,000 EUR sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahteva

Reprezentativni primer za klijente bez zarade u CAS

Punto500L POP STARTipo Sedan Pop500 X pop
Cena vozila8.250 EUR11.490 EUR10.490 EUR13.500 EUR
Iznos kredita5.833,33 EUR8.124,24 EUR7.417,17 EUR9.545,45 EUR
Period84 meseca84 meseca84 meseca84 meseca
Učešće2.475,00 EUR3.447,00 EUR3.147,00 EUR4.050,00 EUR
NKS5,70%5,70%5,70%5,70%
RATA84,38 EUR117,52 EUR107,29 EUR138,08 EUR
EKS7,11%6,85%6,91%6,75%
Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 16.03.2018. godine. Dospeće rate svakog 5-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice: 50.00 RSD, troškovi izveštaja Kreditnog biroa: 246.00 RSD, finansiran trošak obrade zahteva: 1.00% i troškovi održavanja paket računa: 290.00 RSD mesečno.
rok do 36 meseci rok do 72 meseca
Kamatna stopa 5,90%
Vaša mesečna rata 1.678RSD
18.923,09 RSD
Preliminarno odobren
Besplatno apliciraj
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Informacije
 • Valuta kredita: RSD
 • Iznos kredita: 100,000 RSD –3,500,000 RSD
 • Period otplate: 6 meseci - 36 meseci
 • Bez obaveznog učešća
 • Nominalna kamatna stopa: fiksno 5.90%
 • Trošak obrade zahteva: finansiran 1.50%
 • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
 • Kamatna stopa važi za postojeće klijente banke, kao i za klijente koji se odluče da prenesu primanja u banku

Instrumenti obezbeđenja:
• solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
• administrativna zabrana
• bez zaloge za iznose kredita do 1,150,000 RSD
• bez kasko osiguranja za iznose kredita do 10,000 EUR


Reprezentativni primer za klijente bez zarade u CAS

Punto500L POP STARTipo Sedan Pop500 X pop
Cena vozila976.451,85 RSD1.359.931,12 RSD1.241.573,32 RSD1.597.830,30 RSD
Iznos kredita693.925,17 RSD966.448,51 RSD882.336,37 RSD1.135.513,91 RSD
Period36 meseci36 meseci36 meseci36 meseci
Učešće292.935,56 RSD407.979,34 RSD372.472,00 RSD479.349,10 RSD
NKS5,90%5,90%5,90%5,90%
RATA21.079,12 RSD29.357,47 RSD26.802,42 RSD34.493,11 RSD
EKS8,16%7,87%7,94%7,76%
Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 16.03.2018. godine. Dospeće rate svakog 5-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice: 50.00 RSD, troškovi izveštaja Kreditnog biroa: 246.00 RSD, finansiran trošak obrade zahteva: 1.50% i troškovi održavanja paket računa: 290.00 RSD mesečno. Kurs € na dan 16.03.2018. 1€ = 118.8461 RSD.
Kamatna stopa 7,90%
Vaša mesečna rata 1.775RSD
19.062,13 RSD
Preliminarno odobren
Besplatno apliciraj
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Informacije
 • Valuta kredita: RSD
 • Kriterijum za indeksiranje: Nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos kredita: 100,000 RSD – 3,500,000 RSD
 • Period otplate: 6 meseci - 72 meseca
 • Nominalna kamatna stopa: fiksno 7.90%
 • Trošak obrade zahteva: finansiran 1.50%
 • Bez obaveznog učešća
 • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
 • Kamatna stopa važi za postojeće klijente banke, kao i za klijente koji se odluče da prenesu primanja u banku
Instrumenti obezbeđenja:

• solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
• administrativna zabrana
• bez zaloge za iznose kredita do 1,150,000 RSD
• bez kasko osiguranja za iznose kredita do 10,000 EUR

Reprezentativni primer za klijente bez zarade u CAS


Punto500L POP STARTipo Sedan Pop500 X pop
Cena vozila975.644,18 RSD1.358.806,25 RSD1.240.546,35 RSD1.596.508,65 RSD
Iznos kredita693.351,19 RSD965.649,11 RSD881.606,54 RSD1.134.574,67 RSD
Period72 meseca72 meseca72 meseca72 meseca
Učešće292.693,26 RSD407.641,88 RSD372.163,91 RSD478.952,60 RSD
NKS7,90%7,90%7,90%7,90%
RATA12.122,87 RSD16.883,85 RSD15.414,41 RSD19.837,42 RSD
EKS8,78%8,77%8,77%8,77%
Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 19.03.2018. Dospeće rate svakog 5-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50.00 RSD, finansiran trošak obrade zahteva: 1.50%, troškovi izveštaja Kreditnog biroa 246.00 RSD. Kurs € na dan 19.03.2018. 1€ = 118.2599 RSD.

Click2Call

Unesite email