Kamatna stopa 5,70%
Vaša mesečna rata 10
18.152,44 RSD
Preliminarno odobren
Besplatno apliciraj
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Informacije
 • Valuta kredita: RSD indeksiran u EUR
 • Kriterijum za indeksiranje: Indeksiran u EUR
 • Iznos kredita: 1,000 EUR –35,000 EUR
 • Period otplate: 6 meseci - 84 meseca
 • Minimalno učešće: 30%
 • Nominalna kamatna stopa: fiksno 5.70%
 • Trošak obrade zahteva: 1%
 • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
 • Kamatna stopa je ista za klijente sa i bez prenosa primanja u banku.
Reprezentativni primer za klijente bez zarade u CAS

NEW 500 1.2 69KS MIRRORNEW 500L 1.4 95KS POP STARNEW 500L Wagon 1.4 95KS POP STARTipo 1.4 95KS LOUNGETipo HB 1.4 95KS LOUNGETipo SW 1.4 95KS EASY
Cena vozila10.490 EUR11.740 EUR*12.490 EUR12.490 EUR12.490 EUR12.490 EUR
Iznos kredita7.417,17 EUR8.301,01 EUR8.831,31 EUR8.831,31 EUR8.831,31 EUR8.831,31 EUR
Period84 meseca84 meseca84 meseca84 meseca84 meseca84 meseca
Učešće3.147,00 EUR3.522,00 EUR3.747,00 EUR3.747,00 EUR3.747,00 EUR3.747,00 EUR
NKS5.70%5.70%5.70%5.70%5.70%5.70%
RATA107,29 EUR120,08 EUR127,75 EUR127,75 EUR127,75 EUR127,75 EUR
EKS6,89%6,82%6,78%6,78%6,78%6,78%
*Opciono uključena dva redovna servisa

Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 19.12.2017. godine. Dospeće rate svakog 5-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice: 50.00 RSD, troškovi izveštaja Kreditnog biroa: 246.00 RSD, finansiran trošak obrade zahteva: 1.00% i troškovi održavanja paket računa: 290.00 RSD mesečno.

Kamatna stopa 5,70%
Vaša mesečna rata 10
18.152,44 RSD
Preliminarno odobren
Besplatno apliciraj
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Informacije
 • Valuta kredita: RSD indeksiran u EUR
 • Kriterijum za indeksiranje: Indeksiran u EUR
 • Iznos kredita: 1,000 EUR –35,000 EUR
 • Period otplate: 6 meseci - 84 meseca
 • Minimalno učešće: 30%
 • Nominalna kamatna stopa: fiksno 5.70%
 • Trošak obrade zahteva: 1%
 • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
 • Kamatna stopa je ista za klijente sa i bez prenosa primanja u banku.

Instrumenti obezbeđenja:
 • solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
 • administrativna zabrana
 • bez zaloge i kasko osiguranja za iznose kredita do 10,000 EUR sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahteva
 • bez kasko osiguranja za iznose kredita do 10,000 EUR sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahteva

Reprezentativni primer za klijente bez zarade u CAS

NEW 500 1.2 69KS MIRRORNEW 500L 1.4 95KS POP STARNEW 500L Wagon 1.4 95KS POP STARTipo 1.4 95KS LOUNGETipo HB 1.4 95KS LOUNGETipo SW 1.4 95KS EASY
Cena vozila10.490 EUR11.740 EUR*12.490 EUR12.490 EUR12.490 EUR12.490 EUR
Iznos kredita7.417,17 EUR8.301,01 EUR8.831,31 EUR8.831,31 EUR8.831,31 EUR8.831,31 EUR
Period84 meseca84 meseca84 meseca84 meseca84 meseca84 meseca
Učešće3.147,00 EUR3.522,00 EUR3.747,00 EUR3.747,00 EUR3.747,00 EUR3.747,00 EUR
NKS5.70%5.70%5.70%5.70%5.70%5.70%
RATA107,29 EUR120,08 EUR127,75 EUR127,75 EUR127,75 EUR127,75 EUR
EKS6,89%6,82%6,78%6,78%6,78%6,78%
*Opciono uključena dva redovna servisa

Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 19.12.2017. godine. Dospeće rate svakog 5-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice: 50.00 RSD, troškovi izveštaja Kreditnog biroa: 246.00 RSD, finansiran trošak obrade zahteva: 1.00% i troškovi održavanja paket računa: 290.00 RSD mesečno.

rok do 36 meseci rok do 72 meseca
Kamatna stopa 5,90%
Vaša mesečna rata 3.084RSD
20.869,10 RSD
Preliminarno odobren
Besplatno apliciraj
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Informacije
 • Valuta kredita: RSD
 • Iznos kredita: 100,000 RSD –3,500,000 RSD
 • Period otplate: 6 meseci - 36 meseci
 • Bez obaveznog učešća
 • Nominalna kamatna stopa: fiksno 5.90%
 • Trošak obrade zahteva: finansiran 1.50%
 • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
 • Kamatna stopa je ista za klijente sa i bez prenosa primanja u banku
Instrumenti obezbeđenja:
 • solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
 • administrativna zabrana
 • bez zaloge i kasko osiguranja za iznose kredita do 1,150200,000 RSD sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahteva
 • bez kasko osiguranja za iznose kredita do 10,000 EUR sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahteva


Reprezentativni primer za klijente bez zarade u CAS

NEW 500 1.2 69KS MIRRORNEW 500L 1.4 95KS POP STARNEW 500L Wagon 1.4 95KS POP STARTipo 1.4 95KS LOUNGETipo HB 1.4 95KS LOUNGETipo SW 1.4 95KS EASY
Cena vozila1.246.695,59 RSD1.395.253,21 RSD*1.484.387,79 RSD1.484.387,79 RSD1.484.387,79 RSD1.484.387,79 RSD
Iznos kredita885.976,56 RSD991.550,50 RSD1.054.894,87 RSD1.054.894,87 RSD1.054.894,87 RSD1.054.894,87 RSD
Period36 meseci36 meseci36 meseci36 meseci36 meseci36 meseci
Učešće374.008,68 RSD418.575,97 RSD445.316,34 RSD445.316,34 RSD445.316,34 RSD445.316,34 RSD
NKS5.90%5.90%5.90%5.90%5.90%5.90%
RATA26.913,00 RSD30.119,98 RSD32.044,17 RSD32.044,17 RSD32.044,17 RSD32.044,17 RSD
EKS7.87%7.79%7.75%7.75%7.75%7.75%
*Opciono uključena dva redovna servisa

Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 19.12.2017. godine. Dospeće rate svakog 5-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice: 50.00 RSD, troškovi izveštaja Kreditnog biroa: 246.00 RSD, finansiran trošak obrade zahteva: 1.50% i troškovi održavanja paket računa: 290.00 RSD mesečno.

Kamatna stopa 7,90%
Vaša mesečna rata 3.177RSD
21.001,61 RSD
Preliminarno odobren
Besplatno apliciraj
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Informacije
 • Valuta kredita: RSD
 • Kriterijum za indeksiranje: Nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos kredita: 100,000 RSD – 3,500,000 RSD
 • Period otplate: 6 meseci - 72 meseca
 • Nominalna kamatna stopa: fiksno 7.90%
 • Trošak obrade zahteva: finansiran 1.50%
 • Bez obaveznog učešća
 • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
 • Kamatna stopa važi za postojeće klijente banke, kao i za klijente koji se odluče da prenesu primanja u banku

Instrumenti obezbeđenja:
 • solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
 • administrativna zabrana
 • bez zaloge za iznose kredita do 1,150200,000 RSD za nova vozila sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahteva
 • bez kasko osiguranja za iznose kredita do 10,000 EUR 1,200,000 RSD sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahteva

Reprezentativni primer za klijente bez zarade u CAS

NEW 500 1.2 69KS MIRRORNEW 500L 1.4 95KS POP STARNEW 500L Wagon 1.4 95KS POP STARTipo 1.4 95KS LOUNGETipo HB 1.4 95KS LOUNGETipo SW 1.4 95KS EASY
Cena vozila1.246.695,59 RSD1.395.253,21 RSD*1.484.387,79 RSD1.484.387,79 RSD1.484.387,79 RSD1.484.387,79 RSD
Iznos kredita885.976,56 RSD991.550,50 RSD1.054.894,87 RSD1.054.894,87 RSD1.054.894,87 RSD1.054.894,87 RSD
Period72 meseca72 meseca72 meseca72 meseca72 meseca72 meseca
Učešće374.008,68 RSD418.575,97 RSD445.316,34 RSD445.316,34 RSD445.316,34 RSD445.316,34 RSD
NKS7.90%7.90%7.90%7.90%7.90%7.90%
RATA15.490,82 RSD17.336,72 RSD18.444,26 RSD18.444,26 RSD18.444,26 RSD18.444,26 RSD
EKS9.49%9.42%9.38%9.38%9.38%9.38%
*Opciono uključena dva redovna servisa

Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 19.12.2017. Dospeće rate svakog 5-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50.00 RSD, finansiran trošak obrade zahteva: 1.50%, troškovi izveštaja Kreditnog biroa 246.00 RSD, i troškovi održavanja paket računa 290.00 RSD mesečno.

Click2Call

Unesite email